1   
 
فوق تخصص ریه

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی بیمارستان فقیهی(سعدی)، ساختمان پزشکان شیراز

تلفن: 32350532

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

مراکز درمانی:شهید فقیهی، شهید مطهری

فوق تخصص ریه

مراکز درمانی:شهید فقیهی، شهید مطهری

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

مراکز درمانی:شهید فقیهی، شهید مطهری

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، جنب هتل پارس، ساختمان سعادت

تلفن: 32305306,09173137665

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

مراکز درمانی:شهید فقیهی، شهید مطهری

متخصص کودکان، فوق تخصص ریه

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی

تلفن: 32305410

مراکز درمانی:امام رضا (ع)

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

مراکز درمانی:شهید فقیهی، شهید مطهری

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی بیمارستان شهید فقیهی، ساختمان شهر، طبقه سوم، واحد 6

تلفن: 32332829,09170001947

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، بین خيابان هفت تير ( 20 متری سینما سعدی) و شهید فقیهی (صورتگر)، روبروی بانک سپه، ساختمان پزشکان فارس، طبقه سوم

تلفن: 32330896

  1   
منطقه / نزدیک به

ثبت نام

آیا هنوز عضو طبیبان نیستید؟

تبلیغات