1 2 3 4   
 
متخصص گوش و حلق وبینی

نشانی: شیراز، مطهری، نبش کوچه 18، ساختمان مدیکال، طبقه سوم

تلفن: 36266644

مراکز درمانی:شهر، شفا

متخصص گوش و حلق وبینی

نشانی: شیراز، خیابان ملاصدرا، خیابان جمالی، نبش کوچه 4، ساختمان پزشکی ملاصدرا، طبقه سوم

تلفن: 36474161,36473080

متخصص گوش و حلق وبینی

نشانی: شیراز، خیابان هفت تیر (20متری سینما سعدی)، خیابان اردیبهشت، روبروی بیمارستان شفا، ساختمان پرند، طبقه چهارم

تلفن: 32317178

مراکز درمانی:دنا

متخصص گوش و حلق وبینی

نشانی: شیراز، خیابان شهید چمران، میدان دانشجو، جنب بانک ملی، ساختمان نشاط

تلفن: 36461638

متخصص گوش و حلق وبینی

نشانی: شیراز، خیابان معدل، نبش خیابان فلسطین (باغشاه) ، روبروی ساختمان 110، ساختمان نسیم، طبقه اول

تلفن: 32331834

مراکز درمانی:محمد رسول الله

متخصص گوش و حلق وبینی

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، نزدیک به هتل پارس، ساختمان سعادت، طبقه دوم

تلفن: 32356166

متخصص گوش و حلق وبینی

نشانی: شیراز، میدان گاز

مراکز درمانی:مشیر(دکتر پرهیزگار)

متخصص گوش و حلق وبینی

متخصص گوش و حلق وبینی

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی بیمارستان شهید فقیهی، کوچه 43، ساختمان سبز، طبقه سوم

تلفن: 32301022

مراکز درمانی:محمد رسول الله

متخصص گوش و حلق وبینی

مراکز درمانی:شهید مطهری

متخصص گوش و حلق وبینی

مراکز درمانی:حکیم

متخصص گوش و حلق وبینی

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، ساختمان صدف، طبقه اول

تلفن: 32300108

مراکز درمانی:محمد رسول الله

متخصص گوش و حلق وبینی

نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، کوچه 54، ساختمان گلبرگ، واحد 13

تلفن: 36263040

متخصص گوش و حلق وبینی

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی هتل پارس، جنب داروخانه دکتر اکرمی، ساختمان نگین

تلفن: 32353511

متخصص گوش و حلق وبینی

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی بیمارستان شهید فقیهی، ساختمان آریا، طبقه سوم

تلفن: 32357506

  1 2 3 4   
منطقه / نزدیک به

ثبت نام

آیا هنوز عضو طبیبان نیستید؟

تبلیغات