1   
 
متخصص پزشکی کار

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی

تلفن: 32305410

متخصص پزشکی کار

نشانی: شیراز، خیابان قصر دشت، نبش خیابان فلسطین (باغشاه)، ساختمان سبحان، طبقه سوم، واحد 5

تلفن: 32350055,32350077

متخصص پزشکی ورزشی

نشانی: شیراز، شهرک سعدی، خیابان نارنجستان، 20 متری سعدی

  1   
منطقه / نزدیک به

ثبت نام

آیا هنوز عضو طبیبان نیستید؟

تبلیغات