1 2   
 
متخصص کودکان، فوق تخصص عفونی کودکان

مراکز درمانی:دنا

فوق تخصص عفونی

مراکز درمانی:شهید فقیهی

متخصص عفونی

مراکز درمانی:محمد رسول الله

متخصص کودکان، فوق تخصص عفونی کودکان

مراکز درمانی:امام رضا (ع)

متخصص عفونی

نشانی: شیراز، خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی)، نبش خیابان معدل، ساختمان سال، طبقه چهارم، واحد 407

تلفن: 32345723

مراکز درمانی:اردیبهشت

فوق تخصص عفونی

مراکز درمانی:شهید فقیهی، شهید مطهری

متخصص عفونی

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی بیمارستان شهید فقیهی، ساختمان پزشکان فارس، طبقه سوم

تلفن: 32330854

مراکز درمانی:576 ارتش

فوق تخصص عفونی

مراکز درمانی:شهید فقیهی

متخصص عفونی

مراکز درمانی:سپهر، فرهمند فر

متخصص عفونی، فوق تخصص عفونی کودکان

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی هتل پارس، کوچه 47، ساختمان فیروزه، طبقه سوم، واحد 1

تلفن: 32333352

مراکز درمانی:مادر و کودک غدیر

متخصص عفونی

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی هتل پارس، ساختمان شایان، طبقه چهارم

تلفن: 32317357

متخصص عفونی

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی بیمارستان شهید فقیهی، ساختمان کیمیا، طبقه پنجم، واحد 1

تلفن: 32337495

متخصص عفونی

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، نزدیک به خیابان هفت تیر (20متری سینما سعدی)، ساختمان پزشکی شیراز

تلفن: 32356872

متخصص کودکان، فوق تخصص عفونی کودکان

مراکز درمانی:امام رضا (ع)

  1 2   
منطقه / نزدیک به

ثبت نام

آیا هنوز عضو طبیبان نیستید؟

تبلیغات