1   
 
متخصص کودکان، فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان

مراکز درمانی:امام رضا (ع)

متخصص داخلی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی هتل پارس، ساختمان زند ، طبقه اول

تلفن: 32353350

متخصص داخلی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی

مراکز درمانی:شهید فقیهی

متخصص داخلی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی

مراکز درمانی:شهید فقیهی، شهید مطهری

فوق تخصص خون و سرطان شناسی

نشانی: شیراز، خیابان شهید چمران

متخصص داخلی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی

مراکز درمانی:شهید مطهری

متخصص کودکان، فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان

مراکز درمانی:امام رضا (ع)

متخصص کودکان، فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان

نشانی: شیراز، خیابان معدل، بین تقاطع خیابان فلسطین و خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی)، ساختمان نهال، طبقه 4، واحد 17

تلفن: 32307563

فوق تخصص خون و سرطان شناسی

مراکز درمانی:شهید فقیهی

فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان

مراکز درمانی:نمازی، امام رضا (ع)

فوق تخصص خون و سرطان شناسی

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی بیمارستان شهید فقیهی، ساختمان آراد، طبقه چهارم، واحد 11

تلفن: 32319255

فوق تخصص خون و سرطان شناسی

مراکز درمانی:شهید فقیهی، شهید مطهری

  1   
منطقه / نزدیک به

ثبت نام

آیا هنوز عضو طبیبان نیستید؟

تبلیغات