1 2 3   
 
متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

مراکز درمانی:شهید فقیهی، شهید مطهری، حافظ

متخصص جراحی، فوق تخصص کولورکتال (روده)

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، جنب هتل پارس، ساختمان ظفر

تلفن: 32301812

مراکز درمانی:شهید فقیهی

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی

مراکز درمانی:امام رضا (ع)

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، بین خیابان هفت تیر (20متری سینما سعدی) و شهید فقیهی (صورتگر)، ساختمان پزشکان فارس، طبقه دوم

تلفن: 32343555

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

مراکز درمانی:نمازی، شهید مطهری

متخصص جراحی، فلوشیب کولورکتال (روده)

مراکز درمانی:نمازی، شهید مطهری

فوق تخصص گوارش و کبد

مراکز درمانی:شهید فقیهی

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

مراکز درمانی:شهید فقیهی، شهید مطهری

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

نشانی: شیراز، خیابان شهید چمران، میدان دانشجو، ساختمان نشاط، طبقه اول

تلفن: 36462154

متخصص کودکان، فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

نشانی: شیراز، خیابان ساحلی غربی، میدان دانشجو، ساختمان 2000، طبقه اول

تلفن: 32270287

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، نزدیک به بیمارستان شهید فقیهی، ساختمان پارسیان، طبقه سوم

تلفن: 32351335

فوق تخصص گوارش و کبد

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، جنب هتل پارس، ساختمان صدف، طبقه دوم

تلفن: 32358112

متخصص کودکان، فوق تخصص گوارش و کبد

نشانی: شیراز، خیابان اردیبهشت، روبروی دفتر روزنامه نیم نگاه

متخصص کودکان، فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

مراکز درمانی:امام رضا (ع)، مادر و کودک

فوق تخصص گوارش و کبد

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، نزدیک هتل پارس، جنب دفتر هواپیمایی آسمان، ساختمان ولیعصر، طبقه سوم

تلفن: 32341424

  1 2 3   
منطقه / نزدیک به

ثبت نام

آیا هنوز عضو طبیبان نیستید؟

تبلیغات