1 2   
 
متخصص کودکان، فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان

مراکز درمانی:امام رضا (ع)

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

نشانی: شیراز، خیابان عفیف آباد، جنب بیمارستان میر

تلفن: 36276161

متخصص داخلی، فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

مراکز درمانی:نمازی، شهید فقیهی، شهید مطهری

متخصص کودکان، فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، جنب هتل پارس، ساختمان ظفر، طبقه اول

تلفن: 32301447

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

مراکز درمانی:شهید فقیهی

متخصص داخلی، فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

مراکز درمانی:نمازی، شهید فقیهی، شهید مطهری

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

نشانی: شیراز، خیابان شهید چمران

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

مراکز درمانی:شهید فقیهی، شهید مطهری

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

مراکز درمانی:شهید فقیهی، شهید مطهری

متخصص داخلی، فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

نشانی: شیراز، خیابان شهید مطهری (زرگری)، نبش کوچه 18، ساختمان مدیکال، طبقه دوم، واحد 28

تلفن: 36265792,36265791

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

مراکز درمانی:شهید فقیهی، شهید مطهری

متخصص داخلی، فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

نشانی: شیراز، خیابان ملاصدرا، خیابان اردیبهشت، ساختمان آینه، طبقه سوم

تلفن: 32317171

متخصص کودکان، فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان

نشانی: شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی بیمارستان شهید فقیهی، جنب داروخانه شبانه روزی شیراز، ساختمان ایرانیان، طبقه چهارم

تلفن: 32341358,32353109

مراکز درمانی:شهید فقیهی، نادر کاظمی

متخصص کودکان، فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان

نشانی: شیراز، خیابان ملاصدرا، نبش کوچه 4، ساختمان ملاصدرا

تلفن: 36473320

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

نشانی: شیراز، خیابان ملاصدرا، روبروی خیابان اردیبهشت، کوچه 4، ساختمان پاستور، طبقه دوم

تلفن: 36473537

  1 2   
منطقه / نزدیک به

ثبت نام

آیا هنوز عضو طبیبان نیستید؟

تبلیغات