1   
 

نشانی: فسا، خیابان حافظ، ساختمان پزشکی حافظ، طبقه همکف

تلفن: 53357319

نشانی: فسا، خیابان شهید فیاض بخش، روبروی بیمارستان

تلفن: 53355039

نشانی: فسا، خیابان معلم، جنب اداره تامین اجتمایی

تلفن: 53333228

نشانی: فسا، فاز 4 ، ساختمان مرکز بهداشتی درمانی شماره 2

تلفن: 53344490

نشانی: فسا، میدان ابن سینا، ساختمان بیمارستان ولیعصر

تلفن: 53315015,53315016,53315017-20

نشانی: فسا، خیابان حافظ، جنب داروخانه شبانه روزی

تلفن: 53359993

نشانی: فسا، خیابان شهید فیاض بخش

تلفن: 53314689

نشانی: فسا، خیابان بیمارستان، کوچه ارشاد، واحد 3

تلفن: 53354466

نشانی: فسا، خیابان حافظ، جنب بانک ملی

تلفن: 53352960
  1   
منطقه / نزدیک به
تبلیغات