avatar

دکتر بابک پزشكي

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی:
70762
بیمه های طرف قرارداد:
static
آمار
بازدید
تعداد بازدید:
2072
سپاس
سپاسگزاری:
0
برنامه کاری در درمانگاه فاطمیه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنجشنبه
جمعه
صبح
-
-
-
-
-
-
-
عصر
16-19
16-19
16-19
-
-
-
-
آدرس:
فسا، فاز 4، خیابان بعثت، نزدیک آموزشگاه فنی حرفه ای
تلفن:
53339050,53344490
توضیحات:

نام و نام خانوادگی :
تلفن :
پست الکترونیک :
پیام :
 

نرم افزار موبايل طبيبان