1 2 3   

سلامت نیوز:افزايش شايعات و اخبار ضد و نقيض درباره اتفاقات و حوادث پلاسکو باعث شد که خانواده هاي آسيب ديدگان که خود را مخاطب اصلي اين خبرها مي ديدند، بيش از همه در معرض تنش هاي رواني قرار گيرند؛ خبرهايي که به دليل انسداد خبري و انحصار اطلاعاتي، بازار شايعات را داغ کرده بود و بيشترين حجم از اخبار منتشرشده در دقايق اول تکذيب مي شدند. به گزارش سلامت نیوز، روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: چهار روز از حادثه فروريختن ساختمان پلاسکو گذشت. چهار روز پرخبر که تمام خبرگزاري ها، مطبوعات، سايت هاي خبري و فضاي مجازي به پلاسکو پرداختند و از جنبه هاي مختلفي ابعاد و عمق فاجعه را بررسي کردند. گل حرف هاي همه در کوچه، خيابان و محل کار، پلاسکو بود و آتش نشان هايي که قرباني ناکارآمدي مديريت شهري و بي توجهي مالک شده اند؛ مالکي که با چندين بار اخطار، هيچ واکنشي نشان نداده است. اخبار ضد و نقيض پلاسکو مانند هر بحران ديگري از اخطارها شروع شد؛ از جايي که معاون شهرسازي و معماري شهرداري آمار اخطارهاي داده شده به هيأت مديره ساختمان پلاسکو مبني بر ايمن نبودن ساختمان را هفت بار اعلام کرد؛ مهدي چمران، رئيس شوراي شهر 14 بار و شهرام گيل آبادي، مدير روابط عمومي شهرداري تهران، اين آمار را 30 بار اعلام کردند. افزايش شايعات و اخبار ضد و نقيض درباره اتفاقات و حوادث پلاسکو باعث شد که خانواده هاي آسيب ديدگان که خود را مخاطب اصلي اين خبرها مي ديدند، بيش از همه در معرض تنش هاي رواني قرار گيرند؛ خبرهايي که به دليل انسداد خبري و انحصار اطلاعاتي، بازار شايعات را داغ کرده بود و بيشترين حجم از اخبار منتشرشده در دقايق اول تکذيب مي شدند؛ خبرهايي که از نجات 17 آتش نشان خبر مي داد و به دنبال آن، اميد را در دل بسياري از خانواده هاي آسيب ديده زنده کرد و ساعتي بعد تکذيب شد. خبري که از خارج شدن پيکر چهار آتش نشان از زير آوار خبر مي داد و تمامي رسانه ها را پوشش داد و دقايقي بعد تکذيب شد. اينها فقط نمونه هايي از اخبار منتشرشده و سپس تکذيب شده اي هستند که در اين چهار روز، حادثه پلاسکو را درگير شايعات و اخبار ضد و نقيضي کرده اند که به نظر مي رسد ستاد بحران کشور هيچ تعريفي براي اطلاع رساني ندارد و در اين زمينه کوتاهي کرده است. درواقع، بايد يک سخنگوي رسمي به عنوان نماينده رسانه تعيين شود که اطلاعات لازم را در صحنه اتفاق به مردم و رسانه ها برساند؛ چيزي که در پلاسکو وجود ندارد و اطلاعات به صورت ناقص منتشر مي شود. رقابت اطلاعاتي و بازار داغ شايعه ها اکبر نصراللهي، کارشناس ارتباطات با اشاره به چرايي انتشار اخبار ضد و نقيض درباره حادثه پلاسکو مي گويد: بخشي از آمارهاي متفاوت در بحران هاي مختلف طبيعي است زيرا در بحران ها نياز مردم به اخبار بسيار زياد است و کنجکاو هستند از هر منبعي خبر بگيرند. علاوه براين، مسئولان از هر زاويه و بدون توجه به تبعات بحران، اظهارنظر مي کنند. در بسياري از موارد پيش مي آيد که اخبار بين فردي مخابره شده و بلافاصله در سطح گسترده مخابره و منتشر مي شود. در اين شرايط، اطلاعات متفاوت و ضد و نقيضي مخابره خواهد شد؛ هرچند بخشي از اين تعارض اطلاعاتي طبيعي است اما رسانه هايي که حرفه اي هستند، بايد اين تعارض را مديريت کنند؛ به عنوان مثال، سخنگويي را انتخاب کنند که بيشترين تعامل را با رسانه ها داشته باشد و در فواصل کم، اخبار و اطلاعات را به آنها برساند. در اين شرايط، يک منبع واحد وجود خواهد داشت که ارتباط نزديک با بحران و اتفاقات دارد و اخبار را به رسانه ها منتقل مي کند. او با اشاره به اينکه درست نيست همه مسئولان در واکنش به يک بحران اظهارنظر کنند، ادامه مي دهد: متأسفانه افراد درگير در بحران از وزير کشور، اورژانس، وزير کار و... همه درباره حادثه و اتفاقات احتمالي اظهارنظر مي کنند؛ علاوه براين، ما شاهد نوعي انحصار در اطلاع رساني هستيم؛ به طوري که سخنگوي سازمان آتش نشاني اعلام مي کند که فقط با صداوسيما در ارتباط است و تأکيد مي کند مردم به جز صداوسيما از جاي ديگري اطلاعات نگيرند. اين روش غلطي است که به تعارض هاي اطلاعاتي و انواع اخبار غلط دامن مي زند و موجب بسياري از شايعات خواهد شد. سخنگوي هر نهادي بايد در يک ساعت و مکان مشخص به همه اطلاع رساني کند، نه اينکه رسانه هاي ديگر را در حالت بايکوت قرار دهد. اين مسئله باعث مي شود رسانه ها از منابع ديگر استفاده کنند که اين مسئله اخبار ضد و نقيض فراواني را به همراه خواهد داشت. روغني ها، استاد و کارشناس ارتباطات درباره انتشار اخبار ضد و نقيض در مواقع بحراني مي گويد: متأسفانه ستاد بحران کشور در بحث اطلاع رساني مقصر است و تعريف درستي از آن ارائه نشده است. درواقع، بايد يک سخنگوي رسمي به عنوان نماينده رسانه تعيين شود که اطلاعات لازم را در صحنه اتفاق به مردم و رسانه ها برساند؛ چيزي که در پلاسکو وجود ندارد و اطلاعات به صورت ناقص منتشر شده و فضاي کشور را به سمتي مي برد که انسداد خبري موجب پيشرفت اخبار و شايعات مي شود. تأثير اخبار کذب بر اعتماد افکارعمومي به رسانه ها نصراللهي با اشاره به اينکه تکذيب مکرر اخبار منتشرشده و درست کردن شايعات بر اعتماد افکار عمومي بر رسانه ها تأثير مي گذارد، مي گويد: چسبندگي مردم در بحران به رسانه ها بسيار زياد مي شود و اگر خبري منتشر و تکذيب شود، روح، روان و امنيت مردم در معرض چالش قرار مي گيرد. بديهي است که هرگونه انتشار اخبار غلط و تکذيب آن، امنيت روحي و رواني مردم آسيب ديده را بيشتر مي کند و بي اعتمادي را به وجود مي آورد. رسانه ها موظف هستند با اطلاع رساني درست و دقيق، جلوي انتشار شايعات را بگيرند. درواقع، مسئولان نيز بايد مراقب باشند در مواقع بحراني، رقابت و از بحران ها، سوءاستفاده سياسي نکنند. روغني ها در تکميل اين اطلاعات مي گويد: وقتي اخباري منتشر و پشت سر هم تکذيب مي شود، فضاي شايعه در رسانه هاي رسمي و اخبار رشد مي کند و مردم به اخباري که از رسانه هاي رسمي منتشر مي شود، اعتماد نمي کنند. يکي از اقداماتي که بايد به آن توجه ويژه کرد، اين است که اخبار و اطلاعات عاري از هرگونه دروغ و شايعه باشند؛ در غير اين صورت، پذيرش هرگونه شايعه اي ميسر مي شود و زمينه هاي رشد آن هرلحظه افزايش پيدا مي کند و به تدريج افکار عمومي هيچ اعتمادي به اخباري که از رسانه هاي رسمي در مواقع بحراني منتشر مي شود، نخواهند داشت. او در ادامه در توضيح چرايي انتشار اخبار ضد و نقيض در مواقع بحراني مي گويد: يکي از عواملي که موجب اين اتفاق مي شود، فضاي مجازي، کانال ها و مسيرهاي متفاوت دستيابي به اخبار و اطلاعات است که باعث شده دامنه شايعات گسترده تر شود. فقدان باورپذيري مردم به دنبال فراواني اخبار تکذيب شده به گفته نصراللهي، مردم و جامعه نسبت به اخبار تکذيب شده حساس شده اند و گمان مي کنند که مسئولان تمايلي براي انتشار اخبار درست و حقايق ندارند. او مي گويد: در گذشته، امکان اينکه اطلاعات کامل و دقيق به مردم داده نشود، وجود داشت ولي درحال حاضر، چنين چيزي امکان ندارد زيرا مردم با انواع مختلفي از رسانه ها در ارتباط هستند و اگر اخبار درست به مردم داده نشود، از هر مرجعي براي کسب خبر استفاده مي کنند که اين مسئله موجب مي شود اخبار غلط و شايعات به ذهن مردم پمپاژ شود. درواقع، راه درست اين است که مسئولان به جاي اينکه مردم را از اطلاعات محروم کنند، صداقت داشته باشند. روغني ها با اشاره به اينکه ريشه تمام اين موارد ناهماهنگي ستاد بحران است، مي گويد: اگر آيين نامه اي براي اطلاع رساني اخبار مشخص شود، شاهد اين اتفاقات نخواهيم بود. درحال حاضر، به خاطر اخبار ضد و نقيضي که در رسانه ها منتشر مي شود، مردم در نگاه اول اعتماد نمي کنند و منتظر مي مانند چندين رسانه يک خبر را تأييد کند تا باورشان شود. از سوي ديگر، از آنجايي که فقط خبرنگارهاي محدود و انتخاب شده اي حق ورود به محل حادثه را دارند، گمان مي برند که قرار نيست آمار و اطلاعات دقيق به دستشان برسد و اين مسائل نوعي فقدان باورپذيري را در مردم به وجود مي آورد که تبعات منفي بسيار زيادي خواهد داشت.

سلامت نیوز: هجوم تمام قد تکنولوژی به زندگی امروز و غرق شدن در این دنیای شلوغ و پرهیاهو، بخصوص در شهرهای بزرگ سبب شده است ویروسی موذیانه آرام آرام شمار قابل توجهی از شهروندان را نشانه بگیرد و هر روز بر شمار قربانیان خود بیفزاید؛ ویروسی به نام استرس. این کلمه تا همین چند سال پیش برای خیلی از ما نامأنوس بود ولی حالا در فرهنگ لغات هر خانواده ای نشسته و جای مهمی را به خود اختصاص داده است. اصلاً مفهوم علمی استرس چیست؟ از کجا و چگونه وبال گردن مان می شود؟ و مهم تر از همه برای اینکه از خود و اطرافیان مان در برابر آن محافظت کنیم، چه کارهایی باید انجام دهیم؟ به گزارش سلامت نیوز، فرشاد رضایی نامدار، روانشناس بالینی و مشاور سلامت روانی، در گفت و گو با ایران در تعریف استرس می گوید: استرس زمانی به وجود می آید که طبق ارزیابی هایی که از موقعیت می کنیم به این نتیجه می رسیم که توانایی برآمدن از موقعیت پیش آمده را نداریم، این حالت به استرس معروف است. به گفته این روانشناس، در بحث موقعیت استرس باید بپذیریم که هر فردی مهارت های شخصی خاص خود را دارد که همانند جعبه ابزار است، هر چه میزان مهارت هایی که آموخته ایم بیشتر باشد در مواجهه با استرس قوی تر خواهیم بود. برای غلبه بر استرس ابتدا باید رویدادهای پیش رویمان را به خوبی ارزیابی کنیم تا بتوانیم از مهارت هایمان برای عبور صحیح از بحران بهره بگیریم، به عنوان مثال باید بدانیم که موقعیت پیش آمده به عنوان یک مسأله است یا خیر اگر مسأله است باید از مهارت های مسأله مدار استفاده کنیم و اگر در موقعیتی هیجانی هستیم باید از مهارت های هیجان مدار استفاده کنیم. رضایی، با ذکر مثال هایی مطلب را روشن تر می کند: فردی را در نظر بگیرید که می خواهد در یک آزمون شغلی شرکت کند. برای رسیدن به آرامش و رهایی از استرس در این مورد براحتی می تواند با افرادی که سال های قبل در این آزمون شرکت کرده و موفق بوده اند صحبت کند و همچنین منابعی را که آنها استفاده کرده اند، پیدا و خود را آماده کند. حالا شخصی را در نظر بگیرید که مبتلا به یک بیماری صعب العلاج شده است؛ چنین فردی نمی تواند از مهارت حل مسأله استفاده کند ولی دست کم می تواند از مهارت هیجان مدار بهره بگیرد و از سختی زندگی اش تا حدامکان بکاهد. ورزش، رفتن پارک و یوگا همه از مواردی هستند که می توانند ما را ریکاوری و شارژ کنند. استرس چه افرادی را هدف قرار می دهد؟ برخی افراد بیشتر از سایرین در معرض استرس قرار دارند. این متخصص اختلالات اضطرابی، با اشاره به اینکه برخی استعداد بیشتری دارند که توسط استرس شناخت ها و هیجان هایشان دستکاری شود ، توضیح می دهد: این افراد الگوی مطلوبی برای تجزیه و تحلیل موقعیت به کار نمی برند، به عنوان مثال افراد وسواسی که روی وقت شناسی حساس هستند با تأخیر در قرار ملاقات یا وجود ترافیک، ناخودآگاه پرخاشگر شده و استرس می گیرند، یک شخص عادی و طبیعی معتقد است وقت شناس بودن خوب است ولی در صورت بروز اتفاق غیرمترقبه، فاجعه ای رخ نمی دهد، اگر از ماشین جلویی پیرزنی در حال پیاده شدن است تفاوت زمانی آن با پیاده شدن یک فرد عادی فقط 5 تا 10 ثانیه است و این اختلاف زمانی هیچ فاجعه ای را نمی تواند رقم بزند اما همین اختلاف زمانی کوتاه از تحمل بسیاری از رانندگان خارج است! آیا باید به متخصص مراجعه کنم؟ گاهی استرس آنقدر نگرانمان می کند که ممکن است از خود سؤال کنیم: آیا لازم است به پزشک مراجعه کنم؟ رضایی در پاسخ می گوید: استرس حاد چهار علامت دارد که در صورت مشاهده آنها باید نگران شد: 1- اختلال در کارکردهای تحصیلی به صورتی که به طور معناداری افت تحصیلی پیش آید. 2- اختلال در کارکردهای شغلی در حدی که فرد از شدت استرس نمی تواند بموقع سرکار حاضر شود تا اندازه ای که بقیه همکاران هم متوجه دیر کردن های مکرر او شوند. 3- اختلال در روابط به نحوی که فرد نمی تواند بموقع سر قرار حاضر شود و هنگام مراوده با دیگران می خواهد هرچه زودتر محل را ترک کند، در نهایت در روابط اجتماعی و در حوزه رابطه حتی با دوستان مشکل به وجود آید. 4- رنج بالینی معنادار که در این حالت فرد حتی در تنهایی هم منتظر اتفاق بدی است و دائم تپش قلب دارد و با کوچک ترین محرکی از جا می پرد. دارو یا روان درمانی؟ اماسؤالی که غالباً وجود دارد این است که در روند درمان استرس، دارو بهتر است یا بهره گیری از مشاوره و به اصطلاح روان درمانی؟ این روانشناس در ادامه با اشاره به اینکه دارو و روان درمانی هر دو مزایا و معایب خاص خود را دارند، می افزاید: در زمینه درمان استرس با تشخیص فرد متخصص می توان از دارو و روان درمانی همزمان با یکدیگر بهره جست و نتیجه مورد نظر را گرفت. دارو در مقایسه با روان درمانی سریع تر جواب می دهد و هزینه پایین تری هم دارد اما نباید از عوارض احتمالی داروها غافل شد. عوارض جسمی، خواب آلودگی، افزایش یا افت اشتها و اختلال در میل جنسی را می توان از عوارض دارودرمانی دانست؛ پس هیچ وقت نباید بدون مشاوره با متخصصان امر سعی در استفاده از دارو و افراط در مصرف آن کرد.

سلامت نیوز-*سید حسن موسوی چلک: ارائه اطلاعات درست و بموقع به مردم می تواند نگرانی های اجتماعی افکار عمومی را کم کند.شاید ارسال اطلاعات نادرست و نگران کننده از طرق مختلف از جمله شبکه های اجتماعی فشار های وارده بر مردم را بیشتر کرده بود.لذا برای افکار عمومی هم ارائه اطلاعات درست می تواند یک فرصت باشد تا استرس های کمتری را تجربه کنند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، ارائه خدمات مددکاری اجتماعی در حوادث، ضرورتی اجتناب ناپذیر است در ابتدا وظیفه خود می دانم از طرف جامعه مددکاری اجتماعی ایران عزیز اسلامی، شهادت همکاران فداکار و مهربان آتش نشانی را که با گذشتن از جان خود در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکوی تهران بار دیگر نشان دادند که در مسئولیت پذیری در قبال مردم و ترویج مهربانی اجتماعی از پیشگامان در کشور هستند به خانواده های محترم آنان و همکاران ارجمند شان و خانواده های سایر بازماندگان تسلیت بگویم. یکی از موضوعاتی که جوامع مختلف با آ ن مواجه می شوند موضوع سوانح و حوادث طبیعی و غیرطبیعی است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود. از جمله این حوادث می توان به زلزله، سیل، آتش سوزی و... اشاره کرد. با توجه با پیامد های مختلفی که وقوع چنین حوادثی از خود بر جای می گذارد ضروری است دولت ها تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات در چنین شرایطی فراهم کنند. با توجه به حادثه آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو در تهران علاوه بر اطفای حریق و آوار برداری و ارائه خدمات درمانی که از اقدامات اولیه در چنین شرایطی محسوب می شوند، توجه به ارائه حمایت های روانی و اجتماعی، حداقل برای گروه های زیر ضروری به نظر می رسد: * خانواده های شهدای آتش نشان وسایر بازماندگان *گروه های امدادگر حاضر در این حادثه اعم از آتش نشانان، امدادگران جمعیت هلال احمر، همکاران شهرداری تهران، نیرو های انتظامی، اورژانس پزشکی، اورژانس اجتماعی، اصحاب رسانه، مسئولان مرتبط و.....و خانواده های این افراد. * کسانی که در این حادثه خسارت مالی دیده اند * افکار عمومی(مردم) بدون شک در این زمینه مددکاران اجتماعی و روانشناسان شاغل در نهادهای مرتبط و انجمن ها و بخش های خصوصی بهترین گزینه برای ارائه این نوع خدمات هستند. البته منابع حمایت اجتماعی دارای طیف گسترده ای هستند که برحسب اهمیت و درجه نزدیکی اولویت بندی می شوند. این طیف گسترده شامل تمام افرادی است که فرد را به گونه ای می پذیرند و برای رفع مشکلاتش یاری رسانده و مورد حمایت قرار می دهند از نقش مسئولین، دوستان، همکاران، خانواده ها و بستگان نیز نباید غافل بود. حمایت اجتماعی یکی از تعیین کننده های اجتماعی واسطه ای است که در جهت تحقق نیازهای واقعی و عاطفی افراد کمک کننده است. تعلق به شبکه اجتماعی و الزامات متقابل آن و برخورداری از حمایت اجتماعی موجب می شود تا افراد احساس ارزشمند بودن، عشق، محبت، توجه و احترام کنند که این امر تأثیر حفاظتی قوی بر سلامت و بازتوانی افراد پس از حوادث دارند. این حمایت ها انواع مختلفی دارند که عبارتند از: 1- حمایت عاطفی: فرد از نظر عاطفی مورد محبت و توجه دیگران قرار می گیرد 2 - حمایت مادی: به تهیه و تدارک کمک های مالی و خدمات مورد نیاز فرد اطلاق می شود 3- حمایت اطلاعاتی: فرد در اثر ارتباط با دیگران اطاعات بیشتری در پیرامون یک موضوع کسب کرده و آگاهی او بیشتر می شود 4- حمایت ارزیابی کننده: کسب اطلاعاتی خاص که بر آن اساس فرد از دیگران بازخورد دریافت کرده و بتواند خود را مورد ارزیابی قرار دهد. وقوع این حادثه موجب شده تا یک بار دیگر ضعف برنامه ریزی عملیاتی در حوزه حمایت های اجتماعی در سوانح و حوادث خود را بیش از پیش نمایان کنند. ارائه حمایت های اجتماعی به افراد و مردم و همه گروه هایی که نیاز به این نوع حمایت های روانی اجتماعی دارند موجب خواهد شد تا افراد راحت تر با این واقعیت کنار بیایند و در واقع بازتوانی اجتماعی این افراد بهتر انجام شود که می تواند اطمینان بیشتری برای آنان ایجاد کند. در این مدت همه از فداکاری های آتش نشانان گفتند که باید هم گفته می شد و این افراد نشان دادند که مسئولیت پذیری بالایی دارند که همیشه نام و یاد شان به خاطر این از جان گذشتگی در جامعه ماندگار خواهد شد و به عنوان یک شهروند ومددکار اجتماعی جلوی این همه فداکاری ها سر تعظیم فرود می آورم. اما فراموش نکنیم در کنار این افراد حتماً باید به کسانی که خسارات مالی دیده اند هم توجه شود.فراموش نکنیم وقوع این حادثه بر اثر غفلت، ناکارآمدی قوانین برای نظارت اثر بخش، ضعف مدیریت ساختمان و هر چه که بوده ولی امروزه تعداد زیادی از شهرواندن این کشور با مشکلی مواجه شدند که اگر خود و خانواده شان از نظر اجتماعی بازتوان نشوند مشکلات آنها برای فعالیت مجدد اقتصادی با مشکل جدی تر مواجه خواهد شد.خیلی از این افراد بیشتر دارایی خود را برای شب عید سرمایه گذاری کرده بودند و امروز با مشکل پرداخت چک ها و بدهی به طلبکاران فشار روانی اجتماعی را بر آنان بیشتر خواهد کرد. علاوه بر این افراد، کسانی که در این حادثه همکاران شان را از دست دادند هم نیاز به بازتوانی اجتماعی و روانی دارند. این آخرین حادثه نخواهد بود لذا به این افراد متخصص و فداکار در شرایط دیگر هم نیاز داریم که بازتوانی اجتماعی می تواند در تحقق این مهم، کمک کند. این نوع خدمات ضمن اطمینان بخشی، امنیت روانی اجتماعی را نیز در جامعه افزایش خواهد داد و اضطراب و نگرانی ها و استرس ها را در مردم کمتر خواهد کرد. سلامت روانی – اجتماعی بیش از پیش تهدید نخواهد شد و امیدواری اجتماعی را افزایش خواهد داد. ارائه اطلاعات درست و بموقع به مردم می تواند نگرانی های اجتماعی افکار عمومی را کم کند.شاید ارسال اطلاعات نادرست و نگران کننده از طرق مختلف از جمله شبکه های اجتماعی فشار های وارده بر مردم را بیشتر کرده بود.لذا برای افکار عمومی هم ارائه اطلاعات درست می تواند یک فرصت باشد تا استرس های کمتری را تجربه کنند. انجمن مددکاران اجتماعی ایران آمادگی خود را برای ارائه خدمات اجتماعی برای همه افراد درگیر این حادثه به مسئولان مرتبط اعلام کرده و می کند تا متناسب با شرایط هر یک از افراد بتواند راهکارهای مناسب در این حوزه ارائه کند. *رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

سلامت نیوز: سونامی در راه است مگر آن که جلوی آن را بگیریم. به گفته کارشناسان 3000 ساختمان مشابه پلاسکو در تهران وجود دارد که مستعد به وجود آوردن فاجعه ای غم بارتر از پلاسکو هستند. به گزارش سلامت نیوز، جام جم نوشت: بعد از حادثه 30 دی و ریزش ساختمان پلاسکو در اثر آتش سوزی، این پرسش در ذهن اغلب ما وجود دارد که چرا ساختمان 85 ساله و 102 طبقه امپایر ـ استیت در محله منهتن نیوریک همانند روز اول همچنان برافراشته است و به فعالیت تجاری خود ادامه می دهد اما ساختمان 50 ساله پلاسکو در اثر یک آتش سوزی کوچک به فاجعه ای دردناک و بسیار پرهزینه تبدیل می شود. امیرحسین علیمیرزایی که مشاور و مدیر یکی از شرکت های فعال در صنعت پوشش ضد حریق ساختمان های مسکونی و تجاری و مورد تأیید سازمان آتش نشانی شهر تهران در پاسخ به این پرسش به جام جم می گوید: بیش از 130 سال است که در صنعت ساختمان از پوشش های ضدحریق ( Fire Proof Coating) در دنیا استفاده می شود. استفاده از این پوشش به معنای جلوگیری از تخریب ساختمان در اثر آتش سوزی نیست. استفاده از این مواد باعث می شود تا از لحظه وقوع حریق تا زمان تخریب سازه در صورت نبودن تجهیزات ایمنی و اطفای حریق، ساکنان ساختمان 2 تا 3 ساعت فرصت تخلیه ساختمان و آتش نشانان زمان لازم جهت کنترل حریق را داشته باشند. وی ادامه می دهد: در راستای اجرای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، استفاده از پوشش های ضد حریق برای تمام ساختمان های بالای 6 طبقه با کاربری مسکونی و اداری تجاری براساس استاندارد NFPA-5000 و استاندارد آی بی سی (IBC)از سال 1393 الزامی شده است. ساختمان ها با هر کاربری باید در برابر آتش مقاوم شوند و این موضوع در دستورالعمل آتش نشانی ساختمان نیز درج می شود. علت ریزش یک سازه فلزی پلاسکو اولین سازه فلزی نیست که فرو ریخته است. همگی به خاطر داریم که مرکز تجارت جهانی (World Trade Center) که به برج های دوقلو نیز مشهور است، در سال 2001 چگونه فرو ریخت. در صورتی که بخشی از سازه این مرکز، مدرن و به روز بود و در آن از پوشش های مقاوم در برابر حریق استفاده شده بود. علیمیرزایی می گوید: در سیستم های پدافند غیر عامل دو نوع حریق وجود دارد؛ یک حریق ناشی از اشتعال مواد سلولزی (چوب، الوار، کاغذ، فیبر، پارچه و...) و دیگری اشتعال و انفجار محصولات هیدروکربنی (سوخت های هیدروکربنی و ترکیبات شیمیایی عمدتا برگرفته از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی). مرکز تجارت جهانی در برابر حریق سلولزی مقاوم شده بود و سازندگان آن گمان نمی کردند حریقی از نوع هیدروکربنی در آن رخ دهد. با توجه به این که نوع حریقی که در برج های دوقلو رخ داد از نوع هیدروکربنی بود به همین دلیل ساختمان مذکور در اثر آتش سوزی نتوانست مقاومت کند و فرو ریخت. وی ادامه می دهد: کیفیت و نحوه مقاوم سازی سازه در برابر حریق های سلولزی متفاوت از هیدروکربنی است. وقتی یک حریق سلولزی در سازه ای مانند ساختمان پلاسکو اتفاق می افتد، 25 تا 30دقیقه، دما از 1200 درجه سانتی گراد عبور می کند و سازه به نقطه خمیری و سپس ذوب می رسد. در نتیجه سازه دچار خمش و تغییر حالت می شود و ساختمان فرو می ریزد. راهکار ضد حریق کردن ساختمان های بحران ساز ضد حریق کردن ساختمان در برابر آتش زمانی امکان پذیر است که سازه در مرحله اجرای اسکلت است. سازندگان باید قبل از فرآیند دیوارچینی ساختمان تمام سطوح سازه را با مواد ضدحریق پایه معدنی (پایه گچی برای طبقات مثبت و پایه سیمانی برای طبقات منفی) یا رنگ های منبسط شونده در برابر حریق مقاوم کنند. علیمیرزایی در پاسخ به این پرسش که، ساختمان هایی مانند پلاسکو را چگونه می توان در برابر آتش مقاوم کرد، می گوید: برای سازه های ساخته شده می توان از سیستم های اعلام و اطفای حریق مانند دیتکتورها و بارنده ها، اسپرینکلر ( sprinkler ) استفاده کرد. وی خاطرنشان می کند: با توجه به این که امکان تخریب سازه و مقاوم سازی آنها در برابر حریق وجود ندارد، با اجرا و نصب اسپرینکلر ها مطابق با استاندارد شرایطی فراهم می شود که سازه تا اندازه بسیار زیادی در برابر حوادث احتمالی ایمن شود و مانع بروز بحرانی مانند ساختمان پلاسکو گردد. این مشاورمورد تایید سازمان آتش نشانی شهر تهران با ابراز تأسف نسبت به بی توجهی کسبه و مسئولان نسبت به ایمن سازی ساختمان ها می گوید: ساختمان علاءالدین نیز یکی از 3000 ساختمان بحران ساز در تهران است که متاسفانه اقدامات مربوط به اجرای پوشش های ضدحریق و اطفای حریق و ایمنی سازه و به تبع آن کسبه انجام نشده است.با تعبیه اسپرینکلر، پله فرار و... می توانیم مانع این همه خسارت شویم. سازه بتنی هم در برابر آتش تسلیم است برخی کارشناسان در اظهارات خود عنوان کرده اند که اگر سازه پلاسکو بتنی بود، ساختمان ریزش نمی کرد اما مهندس علیمیرزایی این ادعا را رد می کند و می گوید: آتش سوزی در سازه های بتنی نیز خطرناک است. چرا که وقتی این سازه دچار حریق شود، به خاطر ضریب انبساط متفاوتی که در مصالح به کار رفته در بتن وجود دارد، بتن ترک می خورد و تکه های بتن به حالت ترکش به اطراف پرتاب می شود که بسیار خطرناک است. به همین دلیل نمی توان گفت که سازه بتنی بر فلزی برتری دارد. وی ادامه می دهد: درباره ضد حریق کردن سازه های بتنی نیز باید از مواد پاششی سازگار با بتن استفاده شود. علیمیرزایی با بیان این که ریزش ساختمان پلاسکو با توجه به سلولزی بودن منشأ حریق و ایمن نبودن ساختمان به تجهیزات اطفای حریق در همان ساعات اولیه قابل پیش بینی بود، می گوید: در همان ساعات اولیه وقوع حریق، ریزش ساختمان را پیش بینی کردم و منتظر بودم که ساختمان کاملا تخلیه شود چون خود ماموران آتش نشانی هم می دانند، وقتی زمان حریق طولانی می گردد و ساختمان به سیستم اطفا حریق مجهز نیست احتمال ریزش ساختمان بسیار بالا خواهد بود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا پیش بینی خود را به مسئولان آتش نشانی اعلام کردید، می گوید: متاسفانه خیر. در روزهای پنجشنبه دسترسی به همکاران در سازمان آتش نشانی سخت است. خود دوستان در سازمان آتش نشانی آگاهی دارند ساختمان های مقاوم شده در برابر حریق به اندازه 2 تا 3 ساعت در برابر حریق مقاوم هستند. این مدت زمان درباره ساختمانی که پوشش ضدحریق ندارد و در اثر حرارت بالا به نقطه خمیری رسیده، کوتاه تر است و با توجه به انفجارهایی که اضافه شد، حتما احتمال ریزش وجود دارد.

سلامت نیوز-*علی ساکت: صبح روز 30 دی ماه 1395، تهران شاهد حادثه ای بود که در کنار غم از دست دادن آتش نشانان فداکاری که برای امدادرسانی به داخل ساختمان قدیمی پلاسکو رفته بودند و فروشندگانی که سرمایه و زندگی خود را نابود شده می دیدند، معضل بزرگتری را برای مردم و مسئولان یادآور شد و آن تعدد ساختمان هایی با شرایط مشابه این سازه در تهران و شهرهای بزرگ و کوچک ایران بود. سازه هایی که با وجود قدمت بالا، با بی توجهی مردم و مسئولان منتظر سرنوشتی مشابه ساختمان پلاسکو هستند. شاید بزرگترین سؤالی که پس از این حادثه، در ذهن بسیاری از مردم و دولتمردان شکل گرفت، این بود که اگر به جای آتش سوزی، آن هم تنها در یک ساختمان، زمین لرزه ای بزرگ که سال هاست در اضطراب رخداد آن به سر می بریم چه می کردیم؟ به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، همان طور که می دانیم، سال هاست از تدوین آیین نامه های ساختمانی و دستورالعمل های مقاوم سازی و بهسازی و ایمنی در سازه ها می گذرد، اما همچنان از الزامات قانونی و نظارت دقیق و کامل در جهت اجرایی کردن قطعی آنها خبری نیست. شهرداری ها مشغول فروش تراکم هستند و از این راه درآمد بی دردسری به دست می آورند، بساز و بفروش ها به ساخت و ساز بی رویه و بدون نظارت می پردازند و توجه خاصی در این زمینه ها از سوی هیچ ارگان و سازمان مرتبطی به صورت جدی صورت نمی گیرد و هر روز به سازه های ناایمن شهرها اضافه می شود. توجیه این همه فعالیت مخرب برای شهرهای بزرگ، تنها برای اسکان افرادی است که به دلیل کمبود امکانات، درآمد و شغل مناسب و با هدف ایجاد شرایطی بهتر برای خود و خانواده شان به شهرهای بزرگ کوچ کرده اند. در این وضعیت، اگر تمامی مسائل و مشکلات اجتماعی متعددی که جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ را درگیر کرده کنار بگذاریم، برنامه ای برای مواجهه با مخاطرات تهدید کننده در این شهرها نیز وجود ندارد. این درحالی است که شهری مانند تهران به عنوان پایتخت ایران با توجه به موقعیت آن از لحاظ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که باید تاب آورترین شهر از جنبه های مختلف باشد، با حادثه ای کوچک دچار مشکلی بزرگ خواهد شد. راستی چه باید کرد و تا کی منتظر ماند؟ چه اقدام های پیشگیرانه ای باید صورت گیرد؟ در نخستین گام می بایست برای رخداد سوانح طبیعی و غیرطبیعی احتمالی در کلانشهرهای مختلف، سناریوهای متعدد نوشته شود و شرایط مختلف برای رخداد چنین حوادثی مورد بررسی و توجه قرار گیرد تا در زمان بحران با مسائل پیش بینی نشده کمتری مواجه باشیم. همچنین ارزیابی وضعیت سازه ها از جنبه های مختلف برای تمامی مخاطرات تهدید کننده سازه های مهم، باید مدنظر قرار گیرد. این فرآیند با انتخاب گروه های متخصص و تهیه شناسنامه های ارزیابی برای هر سازه باید با بالاترین دقت ممکن به عنوان مبنا و اساس اقدام های پیشگیرانه عملی شود. شناسایی سازه ها و مناطق با خطر بالا بر اساس ارزیابی مربوطه و برنامه ریزی جهت تخریب (در صورت ضعف بالا) و مقاوم سازی و نوسازی (درصورت قابل ترمیم بودن با هزینه مناسب) در سازه های بررسی شده، لحاظ شود. ورود مراجع قانونی برای کنترل و نظارت بر ساخت و ساز، مقاوم سازی و نوسازی ساختمان های موردنظر و ایجاد مقررات الزام آور جهت اجرایی کردن دقیق قوانین و آیین نامه های بهسازی از دیگر راهکارهای مهم در این زمینه به شمار می رود. سامان دهی سیستم مدیریت بحران شهری و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری با هدف تاب آوری در این مناطق با هدف کاهش اثرات ناشی از بحران های تهدید کننده نیز از الزامات اجرایی طرح های مدیریتی به حساب می آیند. توجه خاص به ارائه بیمه نامه های تخصصی در بخش ساختمان براساس ارزیابی صورت گرفته برای آنها با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص بیمه سوانح طبیعی در مهرماه 1395 و تعیین حق بیمه واقعی بر اساس محاسبه دقیق میزان ریسک و استفاده از بیمه اتکایی برای جبران خسارت های احتمالی بالا پس از رخداد سوانح نیز اهمیتی حیاتی دارد. همچنین تخصیص قسمتی از بودجه اختصاصی برای جبران خسارت های ناشی از سوانح طبیعی در بخش پیشگیری از سوانح با هدف کاهش اثرات رخداد سوانح طبیعی که از جمله این موارد می توان به ضد حریق کردن سازه ها، مقاوم سازی در برابر زمین لرزه و ارائه اقدام های کاهش دهنده اثرات ناشی از سیلاب های شهری در این مناطق اشاره کرد و مهم تر از آن تغییر رویکرد مواجهه با مخاطرات طبیعی از مدیریت شرایط اضطراری به سمت تاب آوری شهری در مواجهه با سوانح. پررنگ کردن نقش مردم در ایمن سازی شهر با هدف تاب آوری جامعه محور از سطح خانواده تا محله، منطقه و شهر با هدف مدیریتی کارآمد در توسعه ساختاری و فرهنگی جامعه نیز اهمیت بالایی دارد و همچنین ارائه برنامه های مدون و کاربردی در زمینه فرهنگ سازی در مواجهه با بحران های طبیعی و غیرطبیعی تهدید کننده در مناطق شهری با ارتقای سطح آگاهی مردم و مسئولان و در سطوح مختلف با تأکید بر راهکارهای پیشگیرانه و اختصاص شبکه های رسانه ای خاص برای القای تفکر زندگی در شهر ایمن و استفاده عملیاتی از مراکز موجود در مناطق شهری از جمله سراهای محله برای آموزش امداد و کمک های اولیه و دیگر ضروریات مورد نظر در مواجهه با سوانح تهدید کننده در مناطق شهری. موارد یاد شده اقدام هایی است که برای ایجاد شهرهای ایمن از اولویت های اساسی به شمار می رود. هدف از ارائه و اجرایی کردن این موارد، ارائه اقدام های مؤثری است که از تبدیل حوادث کوچک به سوانح و فجایع بزرگ در آینده، پیشگیری شود. راهکارهایی که بسیاری از آنها بارها و بارها ارائه شده اما تا زمان حال برنامه مدون، عملی و قانونمندی را به دنبال نداشته است. *عضو هیأت علمی پژوهشکده سوانح طبیعی

سلامت نیوز: سندرم متابولیک در قالب مجموعه ای از شرایط که شامل فشار خون بالا، قند خون بالا، تری گلیسیرید بالا، کلسترول خوب (HDL) پایین، و چاقی می شوند، طبقه بندی شده است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از عصر ایران، مشخص شده است که برخی افراد می توانند نیاز بیشتری به ویتامین E نسبت به دیگران داشته باشند، از جمله آنهایی که از یک بیماری مرتبط با چاقی رنج می برند. مطالعه ای جدید که توسط پژوهشگران دانشگاه ایالتی اورگان انجام شده است، نشان می دهد که افراد مبتلا به سندرم متابولیک ممکن است به مقدار بسیار بیشتری از ویتامین E نیاز داشته باشند. به گزارش "مدیکال دیلی"، سندرم متابولیک در قالب مجموعه ای از شرایط که شامل فشار خون بالا، قند خون بالا، تری گلیسیرید بالا، کلسترول خوب (HDL) پایین، و چاقی می شوند، طبقه بندی شده است. بنابر گزارش فدراسیون بین المللی دیابت، حدود یک چهارم از بزرگسالان جهان دارای سندرم متابولیک هستند. مطالعه جدید پژوهشگران دانشگاه اورگان با تمرکز بر ویتامین E به بررسی شرایط شرکت کنندگان مبتلا به سندرم متابولیک پرداخته است. یافته های پژوهشگران نشان می دهد که افراد مبتلا به سندرم متابولیک نیازمند حدود 30 تا 50 درصد ویتامین E بیشتر نسبت به افراد سالم هستند. برای دریافت ویتامین E می توانید مصرف مکمل ها را مد نظر قرار دهید یا آن را از رژیم غذایی خود تامین کنید. مواد غذایی مانند بادام، اسفناج، سیب زمینی شیرین، آووکادو، و دانه آفتابگردان سرشار از ویتامین E هستند. این ویتامین فواید سلامت دیگر برای کلسترول، پوست، هورمون ها و عضلات نیز ارائه می کند. افزون بر مواد غذایی که به آنها اشاره شد، از دیگر منابع غذایی ویتامین E می توان به دانه کدو تنبل، برگ چغندر سوئیسی، کلم کیل، فندق، روغن های گیاهی، بروکلی، پاپایا، و زیتون اشاره کرد.

سلامت نیوز: اگر چربی ذخیره شده در کبد حدود ۵ الی ۱۰درصد وزن اندام های بدن را تشکیل داده باشد، مبتلا به کبد چرب خواهید بود. بیماری کبد چرب دو نوع است یک نوع آن با نام کبد الکلی و دیگری با نام کبد چرب غیرالکلی شناخته می شود. کبد چرب حاملگی شرایط نادر دیگری است که به هنگام تجمع چربی در کبد در زنان باردار رخ می دهد. کبد یکی از اندام هایی است که به سختی در بدن کار می کند. این اندام بدون خستگی بدن را سم زدایی می کند، صفرای مورد نیاز برای هضم چربی را تولید می کند، هورمون ها را می شکند و ویتامین ها، مواد معدنی و آهن موردنیاز و ضروری بدن را ذخیره می کند. به همین خاطر است که باید از کبد خود مراقبت کنیم و سعی کنیم به طور مداوم عملکرد آن را مورد بررسی قرار دهیم. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه سایه، مسئولیت کبد پردازش مواد مغذی جذب شده توسط روده است تا بدن بهتر و به شیوه موثرتر آن را جذب کند. کبد همچنین ترکیبات خون را تنظیم می کند تا بتواند پروتئین، چربی و قند آن را در یک سطح متعادل نگه دارد. در نهایت، این اندام سموم را از خون دفع می کند و الکل و سایر داروها را می شکند. به گزارش مجله سلامت، افرادی که با بیماری کبدی دست و پنجه نرم می کنند، مدیریت چربی توسط سلول های کبد با اختلال مواجه می شود. به همین خاطر، چربی در کبد تجمع پیدا می کند. این شرایط عدم تعادل بین مصرف چربی و اکسیداسیون و خروج آن است. امروزه افراد بیشتر از قبل با سموم محیطی مواجه هستند و این موارد از طریق محیط کار یا غذاهایی که مصرف می شود وارد بدن می شود. به همین خاطر مراقبت از سلامت کبد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. انواع بیماری کبد چرب بیماری کبد الکلی نتیجه نوشیدن الکل بیش از حد است. این شرایط ارتباط مستقیمی با مقدار الکلی که می نوشید دارد. خون شما قادر نیست به درستی الکل را بشکند و همین امر بر روی کبد تاثیر می گذارد. این بیماری همچنین ممکن است شرایط ارثی باشد زیرا ژن هایی که از پدر و مادر به فرزند می رسند شانس ابتلا به چنین شرایطی را افزایش می دهند. بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) یکی از شایع ترین بیماری ها در جهان غرب است. این بیماری نیز یکی از شایع ترین اشکال بیماری مزمن کبدی در نظر گرفته می شود و یکی از موارد شایع در میان سایر بیماری های مزمن کبدی است. کبد چرب غیرالکلی، در افرادی که اضافه وزن دارند و میانسال هستند بیشتر دیده می شود اما اخیرا تعداد کودکانی که به این شرایط دچار می شوند نیز افزایش پیدا کرده است. افرادی که به NAFLD مبتلا هستند سطح بالایی از کلسترول را دارند و به دیابت نیز مبتلا هستند. به طور معمول این شرایط مرتبط با سوء تغذیه، داروها، بیماری کبدی به ارث رسیده، کاهش وزن سریع و باکتری زیاد در روده کوچک است. سه نوع NAFLD وجود دارد. که هرکدام از آنها را در ادامه شرح خواهیم داد: کبد چرب غیرالکلی زمانی ایجاد می شود که چربی در کبد تجمع پیدا می کند اما الزاما این موضوع به معنای آسیب رسیدن به شما نیست. این موضوع بدین معنی است که چربی اضافی در کبد وجود دارد اما عوارض آن زیاد شایع نیست. طبق مطالعه انجام شده در دانشگاه سیدنی، NAFLD در ۱۷درصد از ۳۳درصد جمعیت آمریکا دیده می شود. این درصد رو به رشد نشان دهنده ظهور چاقی، مقاومت به انسولین، سندرم متابولیک و دیابت نوع ۲ است. استئاتوهپاتیت غیرالکلی در طیف کمتری از افراد مبتلا به کبد چرب رخ می دهد. چربی باعث ایجاد التهاب در کبد می شود و همین امر می تواند توانایی و عملکرد کبد را دچار اختلال کند. چنین شرایطی معمولا منجر به سیروز یا زخم شدن کبد می شود. سیروز مرتبط با کبد چرب غیرالکلی زمانی رخ می دهد که التهاب کبد به زخم شدن بافت های کبد می انجامد و باعث می شود کبد سنگین تر از سایر اندام های بدن گردد. این زخم تا جایی ادامه پیدا می کند که دیگر کبد عملکردی نخواهد داشت و از کار می افتد. کبد چرب حاد حاملگی شرایط جدی است که در آن چربی در کبد تجمع پیدا می کند و می تواند برای مادر و جنین خطرناک باشد. این شرایط زمانی خطرناک تر می شود که باعث از کار افتادن کبد و کلیه شود. این شرایط همچنین ممکن است به خاطر عفونت یا خونریزی شدید ایجاد شود. زمانی که مادری در طول دوران بارداری خود کبد چرب داشته باشد، جنین به دنیا می آید و در عرض چند هفته کبد مادر به حالت طبیعی خود بازمی گردد. نشانه ها و علائم بیماری کبدی معمولا هیچ نشانه ای در مورد بیماری کبد چرب وجود ندارد بنابراین ممکن است سال ها با این شرایط زندگی کنید و اصلا متوجه آن نشوید. در اثر گذشت زمان، برخی از نشانه ها خود را نشان می دهد. این نشانه ها شامل موارد زیر است: احساس خستگی داشتن، خستگی مفرط، کاهش وزن، کاهش اشتها، ضعف، حالت تهوع، گیجی، مشکل در تمرکز، درد در مرکز یا قسمت فوقانی و راست شکم، کبد بزرگ شده، نفخ و گاز، ادرار تیره رنگ، کبود شدن بدن به راحتی، عرق کردن بیش از حد، یبوست، قسمت های تیره و خشک بر روی گردن و زیر بازو.برخی از اوقات کبد چرب به سیروز منجر می شود. سیروز بیماری است که در آن وزن کبد حدود سه پوند می شود. این گزینه یکی از انواع خطرناک و تهدید کننده زندگی از بیماری کبد چرب است. در اثر گذشت زمان، بافت های سالم کبد با بافت های زخمی جایگزین می شود و همین امر مانع از عملکرد درست کبد خواهد شد. بافت های زخمی جلوی گردش خون از طریق کبد را می گیرند و پردازش مواد مغذی، هورمون ها، داروها را کندتر می سازند و باعث می شوند مواد سمی در داخل بدن باقی بمانند. نشانه های سیروز کبدی شامل تجمع مایع در بدن،ضعف عضلات، خونریزی داخلی، زرد شدن پوست و چشم و از کارافتادگی کبد است. معمولا بیماری کبد چرب تنها بعد از بررسی و معاینات پزشکی قابل تشخیص است. بررسی های پزشکی و دستگاه هایی وجود دارد که می توان از آن برای تشخیص تشکیل NAFLD استفاده کرد. پزشک ممکن است متوجه شود که کبد بیمار بزرگتر از حد واقعی آن است. این بیماری را می توان با انجام ازمایش خون نیز تشخیص داد. تعداد زیاد برخی از آنزیم ها نشان دهنده بیماری کبد چرب است. سونوگرافی را نیز می توان برای بررسی دقیق تر کبد مورد استفاده قرار داد. بیوپسی یا برداشت بافت نیز تشخیص NAFLD را ممکن می سازد. پزشک می تواند بخشی از کبد را با سوزن بردارد و آن را مورد بررسی قرار دهد. اگر فکر می کنید در معرض خطر ابتلا به NAFLD قرار دارید یا نشانه های موجود را در خود شناسایی کردید بهتر است به یک پزشک متخصص مراجعه کنید. دلایل اصلی و فاکتورهای خطر برای بیماری کبدی بیماری کبد چرب زمانی رخ می دهد که کبد نتواند چربی را بشکند. این شرایط باعث تجمع چربی در بافت های کبدی می شود.برخی از دلایل اصلی ایجاد این بیماری شامل موارد زیر است: داروها، هپاتیت ویروسی، بیماری خودایمنی یا بیماری کبدی به ارث رسیده، کاهش وزن سریع، سوءتغذیه.فاکتورهای خطر متعددی وجود دارد که شانس ابتلا به این بیماری را افزایش می دهد. این فاکتورها عبارتند از: چاقی، جراحی بای پس معده، کلسترول بالا، سطح بالای تری گلیسیرید خون، دیابت نوع ۲، سندرم متابولیک، آپنه خواب، تیروئید کم کار، کم کاری غده هیپوفیز، سندرم تخمدان پلی کیستیک. براساس مطالعه انجام شده در دانشگاه واشینگتون، چاقی باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی می شود. یکی از ویژگی های عمده کبد چرب غیرالکلی به نام استئاتوز زمانی رخ می دهد که نرخ جذب اسید چرب از پلاسما و سنتز اسید چرب بزرگ تر از نرخ اکسیداسیون اسید چرب و خروج آن باشد. این عدم تعادل متابولیکی فاکتور قابل ملاحظه ای برای ایجاد کبد چرب غیرالکلی است. مطالعه انجام شده در سال ۲۰۰۶ که در مجله Clinical Gastroenterology به چاپ رسیده است نشان می دهد بیماری کبد چرب غیرالکلی در میان بیمارانی که جراحی چاقی را انجام می دهند بسیار شایع است. این مطالعه همچنین بیان می کند که این بیماری بیشتر در مردان شایع است و با افزایش سن و بعد از یائسگی در زنان بیشتر می شود. رژیم غذایی مخصوص درمان کبد چرب سلامت کبد به صورت مستقیم با آنچه می خورید در ارتباط است اگر یک رژیم غذایی سالم و مغذی داشته باشید می توانید سال ها از سلامت کبد خود لذت ببرید و درصورتی که با مشکل کبدی مواجه هستید نیز می توانید با تغییر سبک زندگی و استفاده از رژیم غذایی سالم به بهبود وضعیت کبد خود کمک کنید.

سلامت نیوز: همه ما دوست داریم در تمامی سنین، حافظه ای قوی داشته باشیم. اگر برنامه غذایی شما فاقد مواد مغذی باشد، می تواند باعث کاهش توانایی تان در تمرکز فکری شود. افراط وتفریط در خوردن این مواد نیز باعث می شود تمرکز شما به حد مطلوب نرسد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه نسل فردا، برای یک رژیم غذایی متعادل، سعی کنید همواره از طیف وسیعی از غذاهای سالم و ضروری استفاده کنید. منابع غذایی مفید برای کارایی مغز گردو: این ماده غذایی حاوی دو ماده مهم به نام کولین و لسیتین است که در ساخت مهم ترین واسطه شیمیایی مؤثر در حافظه و فعالیت های مغزی، فسفاتیدیل کولین به کار می روند. این ماده یک جزء اصلی سازنده سلول های مغز است که بدون مقادیر کافی آن فعالیت مغز و قدرت حافظه کاهش می یابد؛ همچنین گردو حاوی دو عنصر مهم دیگر به نام فسفر و گوگرد است که در ساخت لسیتین به کار می روند. گردو منبع مهم عنصر روی نیز هست که برای حفظ و تقویت فعالیت های مغزی و جلوگیری از تجمع سرب و اثرات سمی آن بر مغز مناسب است. خرما: یکی از مواد مغذی مؤثر بر بهبود حافظه خرما است. خرما منبع مناسبی از ویتامین های گروه B، سلنیم، آهن و منگنز است؛ بدین ترتیب می تواند برای تقویت حافظه ماده غذایی مناسبی باشد. بادام زمینی: بادام زمینی سرشار از ماده ای به نام کولین است که در ساخت واسطه شیمیایی مؤثر بر حافظه به کار می رود. با مصرف مواد غذایی حاوی کولین تا حدی می توان کمبود واسطه شیمیایی استیل کولین ناشی از سالمندی را جبران و با کاهش حافظه مقابله کرد. ماهی: ماهی منبع غنی فسفر و گوگرد است که در ساخت ناقل های عصبی به کار می رود. انواع ماهی به خصوص ماهی ساردین و ماهی کولی حاوی ماده ای به نام دی متیل اتانول است که باعث تغییر میزان استیل کولین و بهبودی خلق وخو، افزایش حافظه و قدرت یادگیری و افزایش طول عمر می شود. این ماده همچنین با تحریک تولید کولین در بازسازی واسطه شیمیایی مؤثر بر حافظه مفید است. میگو: سرشار از فسفر و اسیدهای چرب و لسیتین برای بهبود حافظه و فعالیت مغز است. جوانه گندم: مواد غذایی حاوی ویتامینE مثل جوانه گندم ، باعث حفاظت سلول های مغز و نخاع در برابر آسیب مواد شیمیایی می شود؛ به همین دلیل به تمام افراد به خصوص کودکان و نوجوانان و افراد سالمند توصیه می شود حتماً جوانه گندم را در برنامه غذایی خود بگنجانند. جوانه گندم منبع غنی سلنیم است. سلنیم نیز یکی از مواد مفید برای سلامت مغز است که اثرات سمی فلزات سنگین را بر مغز خنثی می کند. کشمش و عسل مغز برای فکرکردن درست و به یادآوردن، به انرژی نیاز دارد. بهترین راه تأمین سریع این انرژی، مصرف خوراکی های شیرین است؛ بنابراین اگر در روز امتحان میل چندانی به خوردن صبحانه ندارید، حدود پانزده کشمش و دو گردوی کامل بخورید. می توانید یک سیب پوست کنده را با دو قاشق غذاخوری عسل بخورید. انجیر انجیر خشک یا تازه یکی از منابع دریافت مواد قندی است و اگر سه عدد از آن را با پنج مویز، یک قاشق غذاخوری عسل، یک گردو، دو بادام، دو پسته و پنج توت خشک مخلوط کنید و بخورید، یک دوپینگ مغزی اساسی برای روز امتحان انجام داده اید. دارای ویتامین های آ و ب و ث و مواد معدنی مثل آهن، برم، منگنز و گوگرد است که همه برای بدن و سلول های مغزی مفید هستند. جین سینگ:جین سینگ که ریشه گیاهی چینی و شبیه به هویج زردرنگ است به قدری ازنظر ارزش غذایی بالاست که به نام ریشه زندگی لقب گرفته و از آن برای تقویت جسم و ذهن استفاده می کنند. اسفناج: اسفناج حاوی مقادیر چشمگیر ویتامین های گروه B، به خصوص اسیدفولیک است. اسیدفولیک در ساخت بسیاری از مواد در مغز نقش مؤثری دارد. برگ نعناع: برگ نعناع حاوی اسیدهای چرب اساسی متعددی است که به خون رسانی مغز کمک می کند و باعث تقویت سلول های عصبی می شود؛ به همین دلیل آرام بخش و افزایش دهنده قدرت تمرکز است. زنجبیل: زنجبیل اثرات بسیار زیادی بر حالات روحی و روانی دارد. زنجبیل باعث افزایش مقاومت دربرابر تنش های عصبی می شود. از سوی دیگر خون رسانی به مغز را بهتر می کند و باعث بهبود یادگیری می شود. این گیاه برای پیشگیری از پیری سلول های مغز و بازیافتن قوای مغزی ازدست رفته مفید است؛ همچنین مقاومت دربرابر خستگی و قدرت تمرکز را افزایش می دهد و برای رفع بی خوابی و سایر اختلالات خواب مؤثر است. سویا: حاوی مقادیر قابل توجهی از انواع ویتامین های مؤثر بر سیستم مغزی، کولین و لسیتین است. سویا در ساخت واسطه های شیمیایی مؤثر بر حافظه، نقش مفیدی دارد. دانش آموزان، کنکوری ها و سایر افرادی که نیاز به قدرت فکری بیشتری دارند، بهتر است از سویا و فراورده های آن در برنامه غذایی خود استفاده کنند. تخم مرغ: تخم مرغ منبع سرشار پروتئین، لسیتین، فسفر، منگنز، سلنیم و ویتامین های گروه B، روی و... است که برای تقویت حافظه بسیار مناسب هستند.

سلامت نیوز:این نوع از جدایی در سال های ابتدایی ازدواج و با به دنیا آمدن فرزندان و سرگرم شدن والدین به امور کودکان و مشکلات آنان بیشتر اتفاق می افتد، اما دور از ذهن نخواهد بود، حتی اگر بعد از ازدواج فرزندان و در سنین پیری زوجین هم این مشکل بروز کند که اصطلاحا به آن سندروم آشیانه خالی هم گفته می شود. به گزارش سلامت نیوز، روزنامه نسل فردا نوشت: بی شک بسیاری از ما این ضرب المثل را شنیده ایم که با لباس سفید به خانه شوهر می روی و با کفن آنجا را ترک می کنی. اکنون، اما روح خانواده دوستی و این گونه جملات، مدتی است لای کتاب های قانون خاک می خورد و چه بسیار زوج هایی که عطای زندگی زناشویی را به لقای آن می بخشند و از یکدیگر جدا می شوند . اما کم نیستند زن وشوهرانی که به دلایل مختلف ترجیح می دهند اسمی از طلاق در صفحه شناسنامه شان ثبت نشود؛ درعوض گرفتار نوع دیگری از جدایی به نام جدایی عاطفی می شوند که شاید به جرئت بتوان گفت تاثیرات مخرب آن،کم از طلاق قانونی نیست.این نوع از جدایی در سال های ابتدایی ازدواج و با به دنیا آمدن فرزندان و سرگرم شدن والدین به امور کودکان و مشکلات آنان بیشتر اتفاق می افتد، اما دور از ذهن نخواهد بود، حتی اگر بعد از ازدواج فرزندان و در سنین پیری زوجین هم این مشکل بروز کند که اصطلاحا به آن سندروم آشیانه خالی هم گفته می شود. طلاق عاطفی چیست؟ به روابط برخی از زوجین که اسما زن وشوهر محسوب می شوند، اما رسما از یکدیگر جدا هستند و چه به لحاظ گفتاری و چه روابط زناشویی، نسبت به یکدیگر بی میل وعلاقه باشند،طلاق عاطفی اطلاق می شود. این نوع طلاق می تواند مقدمه ای برای طلاق قانونی باشد یا تا پایان عمر به همین صورت ادامه یابد. خاتمه دادن به یک زندگی زناشویی،کار چندان ساده ای نیست و هرفردی ناگزیر از گذراندن مراحلی برای رسیدن به طلاق قانونی است؛معمولا این مراحل به صورت پنج گانه و طی یک فرآیند یک تا سه سال اتفاق می افتد. چگونه؟ مرحله اول: این مرحله با سرزنش کردن آغاز می شود؛ فردِ خواهان جدایی، تمرکز خود را بر روی اعمال و رفتار طرف مقابل گذاشته و او را در تمام اتفاقات گذشته، حال وآینده مقصر می داند. مرحله دوم: سوگواری؛ فرد شروع کننده یا خواهان جدایی، دچار افسردگی و در خود فرورفتگی شده و در انجام دادن امور خانه و خانواده، دچار سستی وکم کاری می شود. مرحله سوم: خشم؛ مرد نسبت به تمام زن ها و زن نسبت به تمام مردها،حس خشم وگاهی تنفر دارد. در این مرحله زن و مرد با تمام قوا سعی در آزار و اذیت یکدیگر دارند. مرحله چهارم: تنهایی؛ طوری زندگی خود را چیدمان می کنند که گویی در هیچ زمینه ای نیاز به یکدیگر ندارند. مرحله پنجم: بازگشت به زندگی؛چنانچه فرد خواهان باشد که به مرحله چهارم برسد،تصمیم برای طلاق قانونی قطعی شده و این شروع نوع جدیدی از زندگی خواهد بود. سوالی که اکنون مطرح می شود، این است که آیا حفظ زندگی در هر شرایطی بهتر از طلاق قانونی است؟ پاسخ به این سوال کمی دشوار به نظر می رسد، اما گوشزد کردن این نکته می تواند مثبت باشد؛ در طلاق عاطفی هم فشار زیادی به لحاظ عاطفی یا نیازهای جنسی بر زوجین وارد می شود که می تواند موجب افسردگی، اضطراب، پریشانی ویا خیانت به همسر شود. دلایل طلاق عاطفی چیست؟ اگر از ازدواج اجباری که مسلما یکی از بزرگ ترین دلایل طلاق عاطفی است، بگذریم؛نبود آگاهی کافی از یکدیگر پیش از ازدواج آماده نبودن افراد برای پذیرفتن مسئولیت های زناشویی و به اصطلاح نرسیدن آنان به سن بلوغ فکری آشنا نبودن به دنیای مردانه و زنانه عدم رضایت از روابط جنسی ، انزال زودرس ، یک دندگی در انجام رابطه و.... برآورده نشدن انتظارات پیش از ازدواج نداشتن وقت کافی برای همسر به دلایل مختلف کاری، شغلی یا بی علاقگی دیر آمدن به منزل و سپری نکردن اوقات فراغت با او که همه اینها تنها گوشه ای از دلایل سردی روابط زوجین است. با همه این احوال؛ دلایل اصلی ماندن زوج ها درکنار یکدیگر و ادامه فرآیند زندگیِ با هم، اما بدون هم چیست ؟ ۱ - طلاق در جامعه ما همچنان مذموم است، لذا بیشتر خانواده ها تلاش می کنند این اتفاق نیفتد. ۲ - زن ومرد نیاز به پشتوانه عاطفی دارند؛ به خصوص زنان از این نظر تمایل بیشتری دارند که حامی وپشتیبان عاطفی داشته باشند وچون زن بر خلاف مرد انتخاب شونده است، نه انتخاب کننده، درون خود این ترس را دارد که مبادا پس از طلاق تنها بماند. ۳ - طرد شدن وگاهی مورد بی حرمتی قرار گرفتن شخص مطلقه به خصوص زنان در جامعه ۴ - سرنوشت فرزندان و بی سر وسامان شدن آنان ۵ - دور شدن از فرزندان به سبب قوانین کشوری ۶ - مشکلات مالی و نداشتن محل مناسب برای سکونت به ویژه برای زوجه چه کنیم به طلاق عاطفی نرسیم؟ یادمان باشد همه چیز نسبی است؛ نباید از مرد یا زن زندگی خود خواستار تمام وکمال بودن داشته باشیم؛ فراموش نکنیم اگر هر مرد یا هر زن دیگری را هم انتخاب می کردیم، دور از عیب وخالی از اشکال نبود.پس تلاش برای تغییر دادن یکدیگر را کنار بگذاریم ، انسان ها را نمی توان تغییر داد، مگر در موارد محدود. اولویت های خود را برای حفظ بنیان خانواده جابه جا کنیم در دعواهای پیش آمده، دنبال مقصر تکی نگردیم؛ یادمان باشد در یک مشاجره هر دوطرف مقصرند. واقعگرا و انعطاف پذیر باشیم؛تا زمانی که مشکلات کوچک هستند، به روانشناس مراجعه کرده و با اومشورت کنیم.

سلامت نیوز: اقدام مثبت وزارت بهداشت در كنار نظارت مستمر مي تواند نظام سلامت را با تحول اساسي مواجه كند / درمان سليقه اي كليد واژه اي است كه خيلي از ما با آن مواجه شده ايم. به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جوان نوشت: درمان سليقه اي كليد واژه اي است كه خيلي از ما با آن مواجه شده ايم. همين امر هم موجب مي شود تا يك بيمار وقتي از مراجعه و درمان پزشكي نتيجه نمي گيرد، با مراجعه به پزشكي ديگر مجبور شود مسير تازه اي را براي درمان مطابق سليقه و انصاف پزشك جديد طي كند. بگذريم از اينكه اين مسير تازه بي ترديد عوارض و هزينه هاي زيادي را به بيماران تحميل مي كند و از همه مهم تر، رفتار سليقه اي پزشكان احتمال بروز خطاهاي پزشكي را هم بالا مي برد. اينها تنها بخشي از دلايلي است كه تدوين راهنماهاي باليني استاندارد و مورد تأييد براي درماي بيماري ها را ضروري مي كند. روز گذشته، اما بالاخره وزير بهداشت راهنماي باليني 200 خدمت را ابلاغ كرد تا بخشي از چالش هاي فقدان اين ضرورت حل و فصل شود. تدوين راهنماهاي باليني يكي از وظايفي بود كه وزارت بهداشت موظف بود مطابق برنامه پنجم توسعه آنها را به انجام برساند و از تصويب هيئت وزيران بگذراند. فقدان اين راهنماها اما منجر به بروز چالش هاي متعدد بود و انتقادات كارشناسان امر را در پي داشت. روز گذشته وزير بهداشت از ابلاغ راهنماهاي باليني 200 خدمت از امروز خبر داد و گفت: نكته حائز اهميت براي اجراي اين گايدلاين ها هماهنگي ميان بيمه ها، انجمن هاي علمي پزشكي و مديران وزارت بهداشت است. انتقادات به فقدان راهنماهاي باليني يكي از منتقدان جدي نبود راهنماهاي باليني در كشور رئيس مركز تحقيقات سرطان ايران است. وي در اين باره گفته بود:در هيچ كشور پيشرفته اي نظام سلامت بدون راهنماي ملي سلامت وجود ندارد. همچنين كشوري تحمل ندارد كه بودجه سلامت را دولت تأمين كند. در ايران به اين موضوع بهاي كافي داده نشده است و اين مسئله به ميزان توليد ناخالص داخلي و سهم سلامت مردم آسيب مي زند. محسن ايزد خواه، كارشناس و معاون سابق سازمان تأمين اجتماعي درباره اهميت اين راهنماها گفته بود: فقدان راهنماهاي باليني، باعث به وجود آمدن هزينه هاي متفاوت در بيماري هاي يكسان مي شود. اين مسئله، دست پزشكان را در ارائه خدمات غيرضروري باز مي گذارد كه مي تواند موجب تقاضاهاي القايي از سوي پزشكان به بيماران شود؛ در ضمن، فقدان راهنماهاي باليني باعث تشديد اختلاف بين بيمه ها و مراكز درماني درباره كسورات بيش از حد مراكز بيمه اي از صورتحساب هاي بيمارستان ها شده است. جلوگيري از تجويز خدمات غيرضروري باقر لاريجاني، معاون آموزشي وزير بهداشت از تشكيل كميته هاي دانشگاهي براي اجراي راهنماهاي باليني در دانشگاه هاي علوم پزشكي خبر داد و گفت: اين كميته ها به منظور اجراي هر چه بيشتر و تخصصي راهنماهاي باليني در بيمارستان ها شكل خواهند گرفت. رئيس شوراي راهبري تدوين راهنماهاي باليني با بيان نقاط تمركز هزينه هاي سلامت كشور و لزوم توجه به اين نقاط گفت: بيشترين هزينه ها در خدمات تشخيصي تصويربرداري مربوط به انجام سونوگرافي و از بين آزمايش هاي تشخيصي بيشترين هزينه به آزمايش هاي ساده اختصاص دارد كه شايد اين تعداد آزمايش براي افراد اصلاً مورد نياز نباشد. همچنين 40 عمل جراحي، 52 درصد حجم اعمال جراحي را در كشور شامل مي شود و جا دارد با مديريت اين اعمال جراحي هزينه هاي نظام سلامت كشور را مديريت كنيم. لاريجاني از ميزان تجويز بالاي برخي داروها در كشور سخن گفت و افزود: 21 قلم دارو، 30درصد هزينه هاي دارويي را شامل مي شود و بايد لزوم تجويز اين اقلام دارويي بررسي و مديريت شود. بنا به تأكيد معاون آموزشي وزارت بهداشت راهنماهاي باليني بايد با نگاه آموزشي تدوين شوند و يكي از زمينه هايي كه مي تواند بستر اجراي مناسب اين راهنماها را فراهم كند آموزش هاي مهارتي براي نيروي انساني حوزه سلامت است. به گفته وي، در زمينه پوكي استخوان يكي از راهنماها اين است كه افراد نبايد قبل از سن 65 سال آزمايش سنجش استخوان شوند. همين موضوع موجب شد ما در منطقه به عنوان يك راهنما تعيين كنيم و بسياري از خدمات را از اين راهنماها استفاده كنند. نمونه ديگر، موضوع پاي ديابتي بود كه پيش از اين حدود 40 تا 50 درصد قطع پا صورت مي گرفت، اما اكنون اين ميزان به زير 5 درصد رسيده است. در واقع راهنماي باليني به ما كمك كرده است كه كيفيت خدمات را افزايش دهيم. لاريجاني همچنين به نمونه ديگري از فوايد استفاده از راهنماهاي باليني اشاره كرد و گفت: مصرف زياد آلبومين از نمونه هاي ديگر است كه با اجراي راهنماي باليني هزينه هاي تنها يك بيمارستان 12 درصد كاهش پيدا كرد؛ چراكه پيش از اين 68 درصد تجويز صحيح نبوده است. اصلاح نظام پرداخت پيش نياز اجرا وزير بهداشت هم در حاشيه نشست شوراي راهبردي تدوين راهنماهاي باليني گفت: راهنماهاي باليني كمك بزرگي به سيستم سلامت كشور مي كند و به طور كلي منجر به ارتقاي خدمات پزشكي و بهداشتي مي شود و خطاهاي پزشكي را كاهش مي دهد و منابع هزينه اي را كنترل مي كند. وي با بيان اينكه راهنماهاي باليني هم ريسك پزشك و هم ريسك بيمار را كاهش داده است ، افزود: در عين حال احكامي كه در محاكم در حوزه پزشكي صادر مي شود با وجود اين راهنماهاي باليني عادلانه تر خواهد شد. براي اجراي اين گايدلاين ها اما به هماهنگي ميان بيمه ها، انجمن هاي علمي پزشكي و مديران وزارت بهداشت در استان ها نياز داريم و اين هماهنگي ها براي اجراي راهنماهاي باليني بسيار حائز اهميت است. رئيس سازمان بيمه سلامت كه در اين نشست حضور داشت براي استقرار نظام حاكميت باليني در كشور اعلام آمادگي كرد. وي در عين حال لازمه اجراي اين طرح را اصلاح نظام پرداخت در نظام سلامت دانست و افزود: همچنين بايد به نظام ثبت اطلاعات و ارتباط آن با نظام پرداخت نيز توجه كرد؛ چراكه ثبت درست داده ها و ارتباط آن با نظام پرداخت به پياده سازي راهنماهاي باليني كمك مي كند. ضمانت اجرايي با وجود تمام اينها، نبايد فراموش كرد كه تدوين و ابلاغ يك قانون خوب هر چند گام مهمي در اصلاح مسير است، اما ضمانت اجرايي و نظارت بر اجراي صحيح اين قوانين است كه مي تواند تضمين كننده چنين رويكردهاي اصلاحي باشد. حالا بايد ديد وزارت بهداشت مي تواند در اجراي اين راهنماها موفق عمل كند؟

سلامت نیوز: بزرگ ترین مزیت خریدهای یکجا صرفه جویی در زمان و هزینه و شاخص ترین عیب آن نیز اصراف هایی است که ناخواسته به بار می آید. چون برخی اجناس زودتر از آنچه تصور می کنید خراب می شوند. در این به بررسی برخی مواد غذایی می پردازیم که خرید آن ها به میزان زیاد به نفع خانواده نیست. لطفاً با ما همراه باشید. به گزارش سلامت نیوز به نقل از تبیان، افراد مختلف به شیوه های مختلفی نیز خرید می کنند. برخی از مردم مایحتاج خود را یک جا از فروشگاه های بزرگ و به میزان زیاد خریداری می کنند. برخی دیگر ترجیح می دهند خریدهایشان را از سوپرمارکت ها و مغازه های نزدیک منزلشان انجام دهند و همه چیز را به اصطلاح تازه به تازه مصرف کنند. این شیوه های متفاوت بدون شک مزایا و معایبی دارد. اگر بزرگ ترین مزیت آن صرفه جویی در زمان و هزینه باشد مطمئناً شاخص ترین عیب آن نیز اصراف هایی است که ناخواسته به بار می آید. چون برخی اجناس زودتر از آنچه تصور می کنید خراب شده و غیرقابل مصرف می شوند. در این به بررسی برخی مواد غذایی می پردازیم که خرید آن ها به میزان زیاد به نفع خانواده نیست. لطفاً با ما همراه باشید. ادویه ها را به میزان زیادی خریداری نکنید برخی خانم ها زمانی که به بازار می روند به میزان زیادی ادویه و سبزیجات معطر خشک خریداری می کنند. به طوری که کابینت ها و گنجه هایشان بوی عطاری می گیرد. درست است که روی برچسب برخی از این ادویه ها و گیاهان معطر درج شده است محصول داخل بسته بندی بین یک تا 4 سال قابل استفاده است. اما بهتر است بدانید اگر به درستی از عهده نگهداری آن ها برنیایید محصول خریداری شده زودتر از این موعد خراب و غیرقابل استفاده خواهد شد. یادتان باشد که رطوبت و گرما حاصل از گاز و گرمای محیط می تواند ادویه های چیده شده در کابینت ها را خراب کند. این در حالی است که ادویه هایی مانند پاپریکا و چیلی دمای یخچال را ترجیح می دهند. درست است که ادویه های مانده و قدیمی باعث بیماری نمی شوند اما بدون شک با گذشت زمان طعم خود را از دست می دهند. توصیه می کنیم ادویه ها را به میزان نیاز و کم خریداری کنید. تغییر طعم ادویه ها به معنای خراب شدنشان است. سس ها را به میزان زیادی خریداری نکنید با وجود اینکه چاشنی هایی مانند سس مایونز سرشار از مواد نگهدارنده هستند و عموماً در یخچال نگهداری می شوند اما عمر مفید آن ها جاودانه نیست. زمانی که شما در شیشه سس را باز می کنید نمی توان بیش از چند ماه از آن استفاده کرد. چاشنی هایی مانند مایونز بعد از باز شدن نباید بیش از دو ماه در یخچال بمانند و به مصرف برسند. در خصوص کچاپ نیز باید بدانید که عمر مفید آن تا حدود 6 ماه است. بنابراین توصیه می کنیم سس های متعدد را به میزان زیاد و یکجا خریداری نکنید. چون بعد از باز کردنشان زمان زیادی برای مصرف ندارید. بنابراین اگر چند سس همزمان در یخچال داشته باشید احتمال اینکه بتوانید همه را در عرض چند ماه مصرف کنید کم است. آرد را به میزان زیاد خریداری نکنید آرد یک ماده غذایی مفید و لازم برای هر آشپزخانه ای است. خانم ها از آرد برای غلیظ کردن سس ها و آش یا سوپ استفاده می کنند چون این ماده آب را به خوبی جذب می کند. البته آرد ترکیب اصلی نان، کیک و کلوچه ها و شیرینی های خانگی نیز می باشد. بنابراین برخی افراد ترجیح می دهند به میزان زیادی از آن خریداری و در منزل داشته باشند. اما واقعیت این است که رطوبت هوا می تواند باعث غیرقابل استفاده شدن آرد شود. درست است که می توان از آرد به مدت یک سال نگهداری و استفاده کرد اما آرد گندم کامل و آرد گردو به دلیل دارا بودن روغن در عرض دو ماه خراب می شود. در واقع زمانی که این روغن ها تجزیه بشوند باعث می شوند که آرد بوی بدی بگیرد. تخم مرغ را بیش از 12 عدد خریداری نکنید نیازی نیست در خریدتان چند شانه تخم مرغ خریداری کنید. بهتر است از بسته های کوچک و نیم شانه ها استفاده کنید. معمولاً تاریخ مصرف تخم مرغ تولید شده بین 3 تا 5 هفته است. بنابراین اگر خانواده پرجمعیت و املت خوری ندارید بهتر است به تعداد کم بسنده کرده و تخم مرغ هایتان را تازه به تازه خریداری و مصرف کنید. میوه و سبزیجات را به میزان زیاد خریداری نکنید میوه و سبزیجات بسیار زودتر از موادی که اشاره شد خراب می شوند. بنابراین اگر مهمان ندارید تا حد امکان مواد غذایی تازه مانند میوه و سبزیجات را به میزان کم خریداری کنید. چون بدون شک کسی در خانواده میلی به میوه های خراب و پلاسیده نخواهد داشت و این مواد غذایی در معرض هوا و گرما خیلی زود ویتامین ها و مواد معدنی خود را از دست خواهند داد. قهوه آسیاب شده را به میزان زیاد خریداری نکنید درست است که حتی اگر چندین ماه از زمان انقضای قهوه آسیاب شده گذشته باشد نیز مصرف آن باعث ایجاد مشکل نمی شود. اما بدانید که ماندن قهوه آسیاب شده به مدت زمان زیاد باعث می شود که تازگی و عطر آن از بین برود. توصیه می شود قهوه و چای را نیز به میزان نیازتان خریداری کنید تا عطر و طعم به مرور زمان از بین نرود. غلات را به میزان زیادی خریداری نکنید درست است که خرید غلات و حبوبات به میزان زیاد ارزان تر بوده و در هزینه هایتان صرفه جویی می شود اما توجه داشته باشید که عدم نگهداری صحیح از آن ها زحماتتان را بر باد می دهد. چون رطوبت و گرمای زیاد باعث آسیب به بافت این مواد غذایی می شود.

سلامت نیوز: از پنجشنبه تاکنون شهروندان ایرانی پیگیر اخبار حادثه پلاسکو هستند. هر لحظه تصایر دلخراش متعدد از روند اقدامات امداد و نجات در فضای مجازی منتشر می شود که همین مقوله روحیات و سلامت روان افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ، آنچه در ادامه می خوانید نظرات فرید براتی سده، روانشناس، در گفت وگو با آرمان درباره چگونگی ایجاد سلامت روان در مواقع بحرانی است. هم اکنون یک جو غمگین و افسردگی ناشی از حادثه ساختمان پلاسکو در جامعه به وجود آمده است. این امر به چه نحو سلامت روانی و اجتماعی افراد در جامعه را به مخاطره می اندازد؟ در هر جامعه ای، مردم، دستگاه ها و مسئولان باید در ابعاد مختلف آمادگی مقابله با بحران ها را داشته باشند. بخشی از این آمادگی ها نیازمند کسب مهارت های روانشناختی است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از آمادگی های روانشناختی به مرحله قبل از وقوع حادثه مربوط می شود. در مرحله هشدار نیز باید مباحثی در زمینه ارتقای سلامت روان مطرح شود و به این ترتیب مردم آمادگی کنترل بر شرایط را داشته باشند. بنابراین با وقوع یک حادثه یا فاجعه مردم با کسب مهارت های سلامت روان کمتر دچار مشکل و آسیب می شوند. یکی دیگر از اقدامات موثر در این زمینه آموزش های همگانی است. برای مثال اینکه مردم بدانند در ساعات اولیه وقوع حادثه، افراد شوک شده نیازمند خروج از این شرایط هستند، می تواند کمک کننده باشد. این در حالی است که خروج از شوک نیازمند صرف زمان است. در ضمن هم اکنون مردم جامعه ما به دلیل وقوع حادثه ساختمان پلاسکو دچار شوک هستند و این امر افسردگی تلقی نمی شود، بلکه آنها به فرایند شوک دچار شده اند، چون ناباوری و بهت مقوله ای در روانشناسی تحت عنوان کرختی یا بی حسی هیجانی تلقی می شود. فرد در این شرایط نمی تواند از لحاظ عاطفی به نیازهای خود پاسخ دهد. برای مدیریت سلامت روان در مواجهه با حوادث باید چه اقداماتی انجام داد؟ حوادث به دو دسته طبیعی و غیر طبیعی (بلایای انسان ساخته) تقسیم می شوند. بلایای انسان ساخته همچون حادثه ساختمان پلاسکو خشم فراوان به دنبال داشته است. طبیعتا فرایند خشم می تواند متوجه مسئولان و دیگر سازمان های مربوطه شود. بنابراین مسئولان باید بتوانند به شکل مناسب بر عملکردها و واکنش هایشان در ابعاد مختلف نظارت داشته باشند. برای ایجاد آرامش در جامعه اطلاع رسانی مناسب می تواند تاثیرگذار باشد. در ضمن نقش رسانه ها در مدیریت بحران از اهمیت ویژه برخوردار است تا بتوان از هر گونه دامن زدن به بحران ها جلوگیری کرد. برای افراد حاضر در صحنه حادثه ساختمان پلاسکو همچون امدادگران، آتش نشان ها و دیگر افراد ارائه خدمات اجتماعی نیاز است. برای مردم هم سازماندهی مناسب در شرایط بحرانی از اهمیت ویژه ای برخودار است. از سوی سازمان ها ایجاد شرایط مناسب در لحظات بعد از بحران و برنامه ریزی های مناسب قبل از وقوع بحران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هم اکنون جامعه ما در چه مرحله ای از ناراحتی قرار دارد؟ هم اکنون مردم در مراحل ابتدایی شوک، خشم و ناراحتی به سر می برند. آنها نیازمند برون ریزی خشم و ناراحتی شان هستند. اینکه با هر ناراحتی به مردم انگ افسرده زده شود چندان علمی نیست. ناامنی روانی ایجادشده چه پیامدهایی می تواند به دنبال داشته باشد؟ حس ناامنی موجود در جامعه به دلیل حادثه ساختمان پلاسکو موقتی است و باید به مردم پیام های امیدبخش داد. در روزهای اخیر از مقام معظم رهبری و رئیس جمهور گرفته تا دیگر مسئولان نسبت به بروز حادثه پلاسکو ابزار تاسف کرده و مراتب همدردی خود را به مردم اعلام کردند. در این شرایط مسئولان نباید قول و قرارهای هیجانی به مردم دهند. این در حالی است که مردم با مشاهده بی توجهی به این قول و قرارها از سوی مسئولان به سرخوردگی دچار می شوند. در واقع سرخوردگی می تواند افراد را با مشکلات فراوان مواجه کند. هم اکنون مردم در جامعه ما احساس خشم و ناامنی دارند. در ضمن روند اطلاع رسانی به هیچ عنوان نباید مردم را در بلاتکلیفی قرار دهد. با توجه به اینکه در چند سال اخیر نرخ سلامت روان در کشور ما کاهش یافته است، برای ارتقای این مهم یادگیری چه مهارت هایی پیشنهاد می شود تا بتوان مدیریت بحران را در بین افراد ارتقا داد؟ با بررسی شرایط موجود می توان به این امر اذعان کرد که دستگاه های مختلف آمادگی برخورد با حوادث را ندارند. در حالی که در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا برای مدیریت شرایط در مواقع بحرانی پروتکل های متعدد تعریف شده است، اما در کشور ما این مقوله تاکنون جزو اولویت سازمان ها نبوده است. برای مثال سازمان هایی همچون هلال احمر، آتش نشانی و دیگر سازمان های امداد و نجات باید از راهکارهای روانشناسان در مدیریت شرایط بحرانی بهره ببرند، اما این گونه اقدامات تاکنون در کشور ما مغفول مانده است. در انجمن روانشناسی آمریکا با همکاری سازمان صلیب سرخ یک واحد مجهز تشکیل شده است که در مواقع بحران از پنج هزار روانشناس برای مدیریت سلامت روان در جامعه و توجه به سلامت روحی افراد استفاده می شود، اما در کشور ما به این امور چندان توجه نمی شود. در ضمن دستگاه های مربوطه و دستگاه های امداد و نجات کشور نیز چندان به مقوله سلامت روان توجه نمی کنند. در شرایط کنونی توجه و احیای شرایط روحی آتش نشان ها و دیگر افراد جامعه باید در اولویت قرار گیرد. دستگاه های مختلف می توانند با تدوین پروتکل های مختلف در ارتقای سلامت روان و ایجاد مدیریت بحران در جامعه تاثیر گذار باشند. برای مثال با تدوین پروتکل می توان برای سازمان بهزیستی، نحوه مدیریت، پذیرش و نگهداری سالمندان، معلولان، کودکان بی سرپرست و... را به طور شفاف مشخص کرد. این پروتکل باید برای سازمان های متعدد با توجه به رسالتشان مدنظر قرار گیرد. همچنین با تدوین این پروتکل، سازمان شهرداری در صورت بروز طوفان، ریزش ساختمان، فرونشست زمین و... بر وظایف خود آگاه است. تاکنون از سوی مسئولان و برنامه ریزان در سازمان های مختلف آن طور که باید و شاید به مقوله پروتکل توجه نشده است. بنابراین در صورت بروز هر گونه حادثه شاهد همپوشانی فعالیت ها یا عدم اطلاع دقیق سازمان ها از وظایف خود هستیم. برای مثال هم اکنون ستاد مدیریت بحران کشور بنا بر رسالت خود فعالیت های امداد و نجات را انجام می دهد، اما ارائه خدمات در بخش سلامت روان آن طور که باید و شاید از سوی این ستاد مشاهده نمی شود. برای رسیدگی به وضعیت ساختمان پلاسکو سازمان های مردم نهاد، وزارت بهداشت و درمان، سازمان بهزیستی، سازمان نظام روانشناسی و... ورود پیدا کرده اند، اما به هیچ عنوان یک مدیریت هماهنگ و یک پارچه در روند کمک رسانی این سازمان ها مشاهده نشده است. در وضعیت کنونی چگونگی رفتار با آتش نشان ها به ویژه افراد حاضر در زمان حادثه از اهمیت ویژه ای برخودار است.

سلامت نیوز: روزهای تعطیل از زمانی هایی محسوب می شوند که برای اکثر مردم پر از نگرانی هستند، اما همه ما می دانیم که هیچ کسی عمدا قصد ندارد حال خود را خراب کند، بلکه عادت هایی که ما در زندگی داریم می توانند روی حال ما تاثیر بگذارند و حال ما را بدتر کنند، بدون آنکه ما از تاثیر آن ها آگاهی داشته باشیم. درصورتی که ازنظر روانی تحت فشار قرار گرفتید توصیه می شود که نفس عمیقی بکشید و سعی کنید که خود را آرام کنید. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه سپید، این امکان وجود دارد که به دلیل عوامل زیر تحت فشار روانی قرار بگیرید که در زمره عادت های روزانه ای قرار می گیرند که به طور مخفیانه باعث فشار روانی می شوند. 1. در طول روز نخندیده اید: اگر آخرین باری را که تا حد درآمدن اشک از چشم خندیده اید به یاد نمی آورید، باید به گزینه های زندگی خود دوباره نگاهی بیندازید. به عبارت دیگر، فشار روانی شما ممکن است به دلیل نخندیدن شما باشد. تحقیقات نشان می دهند که خنده می تواند استرس را تسکین دهد، جریان خون را فعال تر سازد، عضله ها را آرام کند، سیستم ایمنی بدن را تقویت کند و درد را تسکین دهد. 2. از عضویت خود در باشگاه ورزشی استفاده نمی کنید: در تحقیقی که محقق ها روی موش ها انجام دادند دریافتند که موش هایی که تمرین انجام می دادند توانستند در مدت کوتاهی با اضطراب ناشی از تماس با حمام آب یخ استرس زا کنار بیایند و خود را آرام کنند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که وقتی بدن ازنظر فیزیکی فعال است مغز توانایی بیشتری در فائق آمدن بر استرس خواهد داشت. تمرین منظم، آن هم زمانی که حوصله تمرین رادارید می تواند از استرس شما بکاهد و باعث شود چهره بهتر شما شود. 3. به آهنگ های نامناسب گوش می دهید: در بسیاری از تحقیق ها به مزایای گوش دادن به موسیقی تسکین بخش اشاره شده است. اما هر شخصی به آهنگ های خاصی علاقه دارد. به عبارت دیگر، گوش دادن به آهنگ هایی که موردعلاقه شما نیستند ممکن است باعث استرس یا فشار روانی شما شوند. 4. شستن ظرف های کثیف درون ظرف شویی را به فردا موکول می کنید: تمیز نگه داشتن چیزها و قرار دادن هر چیزی در جای خود می تواند به تسکین استرس کمک کند. افرادی که اتاق های خود را تمیز نمی کنند یا تمیز کردن چیزها مخصوصا ظرف های کثیف را به زمان دیگری موکول می کنند با این کار باعث فشار روانی یا استرس خود می شوند، اما تحقیقاتی وجود دارند که نشان می دهند تمیزی می تواند به تسکین استرس کمک کند. 5. رابطه جنسی کافی با همسرتان برقرار نکرده اید: آمیزش جنسی کافی با همسرتان یکی از چیزهایی است که می تواند به تسکین استرس شما کمک کند. به عبارت دیگر، اگر رابطه جنسی کافی با همسرتان نداشته باشید این امکان وجود دارد که تحت فشار روانی قرار بگیرید. محققان دانشگاه پرینستون دریافتند که سطوح هورمون استرس کمتر در موش ها این اجازه را به آن ها داده است که هرروز آمیزش جنسی انجام دهند. علاوه بر این، این محققان دریافتند که میمون های بونوبو از آمیزش جنسی به عنوان یک ابزار کنترل استرس استفاده می کنند. 6. اجازه می دهید که نفس کشیدن شما بر شما غلبه کند: تنفس سریع یک واکنش طبیعی به عوامل استرس زا است، اما اگر کنترل تنفس خود را به دلیل چیزهایی همچون مواجه شدن با یک ببر تیزدندان یا یک رویداد نگران کننده از دست دادید سعی کنید که به نحوی کنترل تنفس خود را به دست بگیرید. به عبارت دیگر، زمانی که احساس نگرانی به شما دست داد سعی کنید تا کنترل تنفس خود را به دست بگیرید که این کنترل تنفس از طریق انجام تمرین های مربوط به کنترل تنفس حاصل می شود. 7. سعی می کنید که با عوامل استرس زا مواجه شوید: مواجهه با عوامل استرس زا یک تلاش شجاعانه است، اما حقیقت این است که سعی در خودداری از چیزهایی کنید که باعث فشار روانی شما می شوند. کلینیک مایو می گوید که برای کاهش استرس یا فشار روانی خود باید به طور کامل از افرادی که باعث استرس شما می شوند دوری کنید، حتی اگر این افراد از دوستان و نزدیکان شما باشند. 8. نکته خوبی در مورد خودتان نگفته اید: تحقیقات نشان داده است که اعتمادبه نفس مکرر ( همه چیز حل خواهد شد یا من بچه را نخواهم انداخت ) به کاهش استرس کمک می کند. مغز ما انسان ها یک ابزار قدرتمند است، پس بهتر است که از آن استفاده کنیم. 9. به نحوی بد یا بدجور می خوابید: اگر خواب نامنظم و ناکافی داشته باشید باعث فشار روانی خود می شوید. یک برنامه خواب سالم نه تنها از شما در برابر بیماری قلبی، بعضی از سرطان ها و شماری از مشکلات سلامتی مزمن محافظت می کند، بلکه باعث می شود که نسبت به خود و زندگی خود احساس بهتری داشته باشید. 10. به نظر شما مدیریت زمان بیشتر به عنوان یک هدف است تا یک حقیقت: اگر تعداد وظایف شما در طول یک روز زیاد است، این را لحاظ کنید که برای هر یک از وظایف چه مدت زمانی را باید اختصاص دهید. برنامه ریزی کردن روز خود و اولویت بندی کردن وظایف خودتان در تصمیم گیری های مربوط به مدیرت زمان به شما کمک می کند و درنتیجه احساس کنترل بیشتری روی زندگی خود خواهید داشت. 11. از کلمه بله زیاد استفاده می کنید: گاهی از اوقات برای سبک کردن بار مسئولیت های شخصی خود اشکالی ندارد که از کلمه نه استفاده کنید. برای مثال، می توانید به دوست خود بگویید که نمی توانید او را به فرودگاه ببرید، چون از قبل برای صرف شام باکسی برنامه ریزی کرده اید یا نمی توانید برای مهمانی شرکت یا اداره خود یک کیک میوه ای درست کنید، چون به زمان زیادی نیاز دارد. 12. همواره تلفن همراه شما در دستانتان است: سعی کنید که این عادت نامناسب را کنار بگذارید. تحقیقات نشان داده اند که دسترسی همیشگی به ایمیل و اینترنت و تلفن همراه می تواند باعث فشار روانی یا استرس شود. توصیه می شود که برای جلوگیری از استرس یا فشار روانی در طول روز برای مدت معلومی تلفن همراه یا رایانه خود را خاموش کنید. 13. به تازگی در رسیدن به یک هدف بزرگ موفق بوده اید: تحقیقات نشان داده اند که موفقیت در دستیابی به هدف های مربوط به همدردی با دیگران و مهربانی به آنان، یعنی اهدافی که برای شما و دیگران سودمند هستند، بیشتر می توانند اضطراب پس از موفقیت را نسبت به نائل شدن به اهداف شخصی کاهش دهند. به عبارت دیگر، اگر آدم بهتری باشید می توانید احساس بهتری هم داشته باشید. منبع:ٍ EveryDay Health

سلامت نیوز: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ٩٠ درصد مراجعان به نمایندگان مجلس را دختران مجرد و متقاضی کار تشکیل می دهند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، فاطمه سعیدی روز دوشنبه در سلسله نشست های مقدماتی همایش توسعه کارآفرینی با موضوع فرهنگ وکارآفرینی در محل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری این مطلب را بیان کرد. وی اضافه کرد: متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم برای آنها کار ایجاد کنیم البته دیگر کار دولتی نداریم و دولت ظرفیت ندارد، اما همه نگاه ها به زنان کارآفرین است. وی خاطرنشان کرد: یک وظیفه شما زنان کارآفرین این است که کارآفرینی را نشر دهید و رسانه های ما نیز باید این مسئولیت را به عهده بگیرند و برای توسعه کارآفرینی تلاش کنند. سعیدی ادامه داد: همه باید برای توسعه فرهنگ کارآفرینی زنان تلاش کنند و در زمینه کارآفرینی باید محتواهای کتاب درسی نیز بر این اساس تدوین شود. وی إبراز امیدواری کرد با تلاش همه دست اندرکاران و نمایندگان مردم در خانه ملت بتوانیم در این زمینه گام های موثری برداریم تا زنان نیز وارد عرصه اقتصادی و کارآفرینی شوند. سلسله نشست های مقدماتی همایش توسعه کارآفرینی با موضوع فرهنگ وکارآفرینی در محل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با حضور شهیندخت مولاوردی معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری و پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و جمعی از بانوان کارآفرین در حال برگزاری است.

سلامت نیوز: با هم شيفتي ات مي روي اما بدون او برمي گردي. خيلي درد دارد، خيلي... مي دانيد، ما هم مثل خيلي از آدم ها که باهم کار مي کنند، مثل يک خانواده مي شويم. يک آتش سوزي به وسعت پلاسکو و فروريختن و آوارشدن ساختمان روي بچه هاي آتش نشان براي شما شايد به يک صبح تا بعدازظهر بکشد اما براي بچه هاي ما ثانيه به ثانيه اش سخت و نفس گير است؛ انگار که يکي از اعضاي خانواده مان را جلوي چشممان از دست داده ايم. بعد از حادثه پلاسکو، درددل خيلي از آتش نشان هاي بازمانده، همين هاست که خوانديد. تجديد نيرو بعد از اين حادثه وحشتناک براي خيلي از آنها تبديل به رؤيا شده است. بعد از شيفت هاي کاري شان وقتي به ايستگاه ها برمي گردند و جاي خالي دوستانشان را مي بينند، دوباره تمام لحظات نفس گير ريزش ساختمان و آواربرداري برايشان زنده مي شود. به گزارش سلامت نیوز، روزنامه وقایع اتفاقیه در ادامه نوشت: همه اين لحظات براي آتش نشاناني که عمليات سخت پلاسکو را مي گذرانند با ضربات و صدمه هاي رواني بسياري همراه است که هرلحظه روانشان را آزار مي دهد. رفت و برگشت به محل حادثه و ايستگاه هاي آتش نشاني، استهلاک جسمي و رواني شان را بيشتر مي کند و در اين بين، آنچه مي تواند آرامشان کند، حرف زدن درباره لحظه لحظه حوادث پلاسکو است؛ از لحظه اي که براي مهار آتش سرکش اين ساختمان پير، اعزام شدند و لحظاتي که ديدند، ساختمان بر سر همکارانشان فروريخت تا لحظه اي که با دست هايشان پيکر بي جانِ دوستي را از زير خاک بيرون مي کشيدند. حالا و بعد از گذشت چهار روز از حادثه دلخراش پلاسکو، آتش نشانان درگير در اين عمليات نياز به عمليات احياي رواني دارند؛ عملياتي که به گفته عضو هيأت مديره انجمن روان شناسي ايران به کمک چند سازمان غيردولتي از عصر روز شنبه آغاز شده و از روز يکشنبه در چند ايستگاه آتش نشاني به اجرا درآمده است. استقرار نيروهاي متخصص در عمليات احياي رواني دکتر شيوا دولت آبادي، رئیس هيأت مديره انجمن روان شناسان ايران که پيش ازاين از ابراز تمايل حدود 400 داوطلب براي امداد رواني به آسيب ديدگان پلاسکو خبر داده بود، روز يکشنبه در گفت وگويي با وقايع اتفاقيه از اعزام حدود 24 داوطلب آموزش ديده و متخصص به مراکز و ايستگاه هاي آتش نشاني خبر داد و گفت: انجمن روان شناسي ايران به همراه کميته نجات ايران، انجمن مشاوران ايران و چند NGO ديگر، وظيفه حمايت رواني از آتش نشان ها و خانواده هاي آسيب ديده را به عهده گرفتند. او ادامه داد: از عصر روز شنبه، اين امکان فراهم شد که بتوانيم در ايستگاه ها حضور پيدا کنيم و آتش نشانان و خانواده هاي آنان را که به ايستگاه ها مراجعه مي کنند، مورد روان درماني پس از حادثه قرار دهيم. اتفاقي که به گفته دولت آبادي، همگام و همراه با سازمان بهزيستي رخ داد و بعد از ديده شدن موضوعاتي که نياز به مداخله سريع رواني - اجتماعي دارد، تصميم گيري هايی درباره آن صورت گرفت. دولت آبادي مي گويد: پس از بررسي ها مشخص شد، اولين گروهي که بعد از حادثه پلاسکو بايد مورد حمايت رواني قرار بگيرند، آتش نشان هايي هستند که خودشان در اين واقعه درگير بوده و الان هم تجربه بسيار شديد اين واقعه را داشتند و هم تمام اين مدت، نگران و دلسوخته همکارانشان بودند؛ آنها به عنوان اولين گروهي که نياز به مشاوره و ريکاوري داشتند، درنظر گرفته شدند تا نيروهاي روان شناس و مجرب بهزيستي و انجمن روان شناسي ايران به کمکشان بشتابند. دولت آبادي درباره اهميت اين دوره حمايت رواني براي آتش نشانان گفت: براي جلوگيری از پيچيده شدن تجربيات تلخ و نفس گير بايد آسيب ديدگان مورد حمايت رواني قرار بگيرند و به بازگوکردن اتفاقاتي که افتاده است، بپردازند؛ مثل اينکه بگويند، اين صحنه را چطور ديدند و از تجربه هايشان در مواجهه با چنين حادثه اي برايمان بگويند. به نظر مي رسد اين يکي از اولين تجربيات NGO ها در امدادرساني در حوادث غيرطبيعي است. پس از حادثه پلاسکو اگرچه تعدادي از NGOهايي که در حوزه امدادونجات فعال بودند، به دليل برخي محدوديت هاي محيطي نتوانستند در امداد و کمک رساني به آسيب ديدگان فعاليت داشته باشند اما پس از رايزني با سازمان بهزيستي و با همکاري يکديگر توانستند به موضوع امداد رواني به آسيب ديدگان پلاسکو ورود کنند. احمد بختياري، مدير انجمن غيردولتي خانه نجات ايران به عنوان يکي از NGO هايي که در حوزه حمايت و امداد رواني به آتش نشانان حادثه ديده در پلاسکو وارد شده است، مي گويد: نکته خيلي مهم اين است که NGO هاي ما در زمان بلاياي طبيعي، بهتر ورود مي کنند و وقتي يک استان يا شهرستان درگير مي شوند، NGO ها ورود مي کنند اما درباره حادثه پلاسکو چون در قسمتي از شهر اتفاق افتاده و به نوعي در زمره حوادث غيرطبيعي است، کار براي تردد NGO ها خيلي سخت شد. غالبا مسيرهاي تردد به وسیله نيروي انتظامي براي انجام عمليات آوار برداري بسته شده و به همين دليل چون آنها NGO ها را هم مثل مردم مي دانند، براي تردد NGO هاي کمک رسان در اين حادثه مشکلاتي وجود دارد؛ به علاوه اينکه نيروهاي آتش نشان و هلال احمر چون به صورت شيفت به شيفت عوض مي شوند، نياز به نيروي عمليات حين انجام کار نداشتند. سازمان آتش نشاني، واحدي براي ريکاوري رواني ندارد او ادامه مي دهد: موضوع احياي رواني و ريکاوري آتش نشانان بعد از عمليات هاي خاص بايد در دستور کار سازمان آتش نشاني قرار بگيرد. مطالعاتي که روي کشورهاي ديگر داشتيم، نشان داد در ساير کشورها نيروهاي امدادي که براي عمليات هاي خاصي اعزام مي شوند و در آن عمليات با شوک هاي ناشي از فوت افراد حادثه ديده مواجه شده اند، بايد حداقل يک هفته مورد ريکاوري قرار گيرند و اين استراحت و ريکاوري اين گونه نيست که بروند در خانه بنشينند و مجددا حوادث را براي خودشان بازخواني کنند بلکه بايد حتما شرايط و امکانات لازم به منظور ريکاوري مثل استخر شنا، مسافرت و امثال آن را داشته باشند که به وضعيت عادي برگردند اما در حادثه پلاسکو ديديم که پرسنل ايستگاهي که چهار شهيد داشت، روز گذشته بعد از شيفتشان مجددا به ايستگاه برگشته اند. بختياري اضافه کرد: در بخش حمايت هاي رواني و آسيب هايي که به دوستان آتش نشان وارد شد، خوشبختانه سازمان هاي مردم نهاد توانستند به موضوع ورود کنند. طبق تحقيقاتي که انجام شد، متوجه شديم سازمان آتش نشاني اساسا واحدي تحت عنوان حمايت هاي رواني در حوادث و بلايا براي آتش نشان ها و نيروهاي امدادي ندارد که بتواند آنها را ريکاوري کند و اين مسئله يک خلأ خيلي بزرگ است. از آنجايي که بهزيستي کشور طرحي تحت عنوان محب (مشاوره و حمايت هاي رواني کشور در بلايا) را در حال اجرا دارد و ما به عنوان يکي از پروژه هاي کاري NGO ها و بهزيستي از چندماه پيش صحبت کرده بوديم که نيروهاي داوطلب در حوزه روان شناس، مشاور، مددکار و روانپزشک بگيريم و آنها را آموزش دهيم تا در زمان بلايا بتوانند امدادرساني انجام دهند، در زمان حادثه پلاسکو، پروژه را آغاز کرديم تا به کمک چند سازمان غيردولتي ديگر از جمله انجمن روان شناسي ايران بتوانيم موضوع را در ايستگاه هايي که درگير اين حادثه بودند شروع کنيم. درواقع در اين عمليات امداد رواني نيروهايي که بعد از چند روز سخت آواربرداري و کنترل حريق به ايستگاه ها برگشته اند، به وسیله نيروهاي داوطلب ما مورد مشاوره و ريکاوري رواني قرار مي گيرند. بختياري مي گويد نبود واحد روان شناسي و مشاوره در سازمان آتش نشاني باعث مي شود در بسياري از مواقع، تروماها و صدمات رواني ناشي از مراحل سخت و نفس گير کار آتش نشان ها مورد توجه قرار نگیرد. او مي گويد: روز گذشته وقتي به ايستگاه حسن آباد رفتيم که چهار کشته از حادثه پلاسکو در بين آتش نشانان دارد، با چهره هاي غمگين آتش نشاناني مواجه شديم که مي گفتند همين چند روز درباره آتش نشاني و شغل ما حرف مي زنند و بعدا همه چيز فراموش مي شود. آنها مي گفتند همين سه سال پيش که به خاطر ترافيک و شلوغي خيابان ها، همکارانمان سر حادثه آتش سوزي خيابان جمهوري دير رسيدند و دو زن کارگر، خودشان را از ارتفاع به پايين پرت کردند، همه، آتش نشاني را مقصر دانستند درحالي که مقصر اصلي، ترافيک شهري و نبود امکانات کافي در آتش نشاني هاست. همه اين مسائل باعث شد که ما دو سال از همه فحش بخوريم. نکته ديگري که آتش نشان ها مرتب از آن حرف مي زنند، در نظر گرفته نشدن شغل آتش نشاني در زمره مشاغل سخت و زيان آور است که باعث مي شود ميزان سختي کار براي اين افراد چندبرابر شود. نداشتن حقوق متناسب با شرايط کار و قرارنگرفتن آتش نشاني به عنوان شغل سخت و زيان آور بر مشکلات رواني ناشي از شرايط ناامن کار براي آتش نشان ها افزوده است. بختياري مي گويد: فيش حقوقي شان را که نگاه مي کنيد براي چنين کاري با سختي بالا کمترين حقوق را مي گيرند. اينهايي که براي شروع مي روند و سابقه اي ندارند با يک ميليون و خرده اي حقوق کار مي کنند و اين ميزان ريسک و سختي کار را مي پذيرند. خيلي از بچه ها پول اين را ندارند که بعد از يک عمليات خاص به کلينيک هاي روان شناسي و مشاوره بروند و مثلا 70 تومان يا صد هزار تومان بپردازند تا بعد از 10، 12 جلسه مشکل و صدمه رواني را که در نتيجه فلان عمليات به آنها وارد آمده، حل کنند. درحالي که شديدترين صدمات رواني در خيلي از عمليات هاي خاص به بچه ها وارد مي شود. همکاري سازمان هاي غيردولتي براي امداد رواني به آتش نشانان انجمن رايا سلامت و بنياد پيشگيري و خانه نجات ايران در کنگره انجمن روان شناسي و انجمن مشاوران ايران به دنبال اين قضيه هستند که موضوع آموزش تخصصي داوطلبان را با برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف پيگيري کنند. بختياري مي گويد: بهترين تايمي که مي توانستيم براي مشاوره به آتش نشان ها داشته باشيم، اين بود که منتظر باشيم تا آنها به ايستگاه ها برگردند. درحال حاضر، نيروهاي داوطلب امداد رواني چند انجمن غيردولتي ايران، از جمله خانه نجات ايران، انجمن روان شناسي ايران، انجمن مشاوره ايران، انديشمندان رايا سلامت محور و بنياد پيشگيري و ارتقاي سلامت دنياي آينده در چند ايستگاه خدمات حمايت رواني بعد از حادثه به آتش نشانان ارائه مي کنند و ايستگاه يک حسن آباد، ايستگاه چهار مولوي، ايستگاه سه دروازه دولاب، ايستگاه 46 مظفر جنوبي و ايستگاه 115 مخبرالدوله را از روز يکشنبه پوشش داده اند.

سلامت نیوز: هر سال در فصل سرما و با ظهور پدیده وارونگی دما، صاحبان خودروهای شهرهای بزرگی مثل تهران یاد این می افتند که براساس قانون موظفند برگه معاینه فنی اتومبیل را دریافت کنند؛ قانونی که انگار تا همین چندسال قبل هیچ الزامی برای اجرای آن وجود نداشت.اما هنوز هم خيلي از رانندگان در اين مراكز ديده نمي شوند. آمارها هم تأييد مي كنند كه خيلي از صاحبان خودروها براي معاينه شدن به مراكز معاينه فني نمي آيند. اما اين مراجعه نكردن فقط به همين آلودگي هوا ختم نمي شود، دردسرهاي ديگري هم دارد كه دودش اول از همه به چشم خودمان مي رود. خب فكر مي كنيد اين توجه نكردن به قانون چه دردسرهايي را براي ما درست مي كند؟ اين صفحه را بخوانيد تا متوجه شويد. دردسر اول آلودگي بيشتر هوا به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری آنلاین، بايد اعتراف كنيم كه وضعيت هواي شهرمان نامطلوب نيست بلكه بحراني است! دلايل مختلفي هم باعث وخيم شدن اين وضعيت مي شود كه مي توان به نداشتن برنامه جامع براي كاهش آلودگي هوا، تردد خودروهاي بسيار در اين ابرشهر و خارج نشدن خودروهاي فرسوده از خيابان ها اشاره كرد. اما مسلما يكي از دلايل اصلي اين آلودگي معاينه فني نشدن تمام اتومبيل هاست. خودروها منبع انتشار 90درصد گاز سمي مونواكسيدكربن هستند. گازهاي خروجي خودرو ها اثرات بسيار محسوس و مشخصي در آلودگي هواي شهر دارد. دردسر دوم افزايش تصادفات رانندگي آمار ها از يك فاجعه خبر مي دهند: مرگ ۵ شهروند تهراني به طور روزانه كه علت مرگشان هم به طور مستقيم با تصادفات رانندگي در ارتباط است. پايتخت ما ركورددار تلفات رانندگي در ميان شهرهاي كشوري است كه سالانه با 1 7 هزار كشته در حوادث رانندگي در جهان شهره شده. وقتي اتومبيل ها به مراكز معاينه فني مراجعه نمي كنند مشكلات و نواقص فني شان بيشتر مي شود و تصادفات هم بيشتر. دردسر سوم كاهش عمر وسيله نقليه يكي از مهم ترين ويژگي هاي صنعت اتومبيل سازي در كشور ما تا قبل از سال82 اين بود كه خودروها مرگ نداشتند و فقط متولد مي شدند، ولي بالاخره مسئولان وضعيت آلايندگي خودروهاي پا به سن گذاشته را بحراني ديدند و آستين ها را بالا زدند تا اين فرسوده ها را حداقل از خيابان هاي تهران اخراج كنند. هرچند كه معلوم نيست عمر يك خودرو در كشور ما چقدر است، اما حال وقتي خودرويي در فاصله زماني مشخص مورد بررسي و معاينه متخصصان قرار نگيرد، با سرعت بيشتري فرسوده مي شود. دردسر چهارم افزايش مصرف سوخت اگر موتور يك خودرو تنظيم نباشد، مسلماً احتراق در داخل آن به درستي انجام نمي شود. احتراق ناقص از يك طرف باعث آلودگي هوا مي شود و از طرف ديگر مصرف سوخت را بسيار بالا مي برد. براساس تحقيق هاي كارشناسان، اگر موتور اتومبيل ها تنظيم نباشد در هر مسافت 100كيلومتري، حداقل 2 ليتر به مصرف بنزين اضافه مي شود. حالا حساب كنيد كه با اين تعداد خودروي ناسالم در اين شهر، چه ميزان سوخت در روز تلف مي شود. بيشتر مردودي ها به خاطر چيست؟ براساس آمارهاي موجود در مراكز معاينه فني تهران، بيشترين مواردي كه سبب مردودي خودرو ها از دريافت معاينه فني مي شود به ترتيب عبارتند از: عيوب ظاهري مانند شكستگي يا ترك خوردگي شيشه ها يا سوخته بودن هر يك از چراغ هاي خودرو، عمل نكردن بوق و... گازهاي خروجي نامطلوب خودرو كه ناشي از عملكرد نامناسب موتور است و آلودگي بيشتر در هوا توليد مي كند. عدم هم راستايي چرخ ها كه در نهايت باعث مصرف سوخت بيشتر و همچنين ناايمن بودن اتومبيل مي شود. نقص ترمز و كمك فنر كه خطري جدي براي سرنشينان اتومبيل محسوب مي شود و تصادفات را افزايش مي دهد. معاينه خودروها چند مرحله است؟ مراحل انجام معاينه فني خودرو شامل ۹ مرحله است كه عبارتند از: مراجعه به صندوق مراكز معاينه فني و پرداخت هزينه، كنترل عيوب ظاهري، تست آلايندگي كه شامل تست 4 گاز نيز مي شود، تست كمك فنر، تست ترمز، تست لرزش هاي جانبي، تست سيستم تعليق و اتصالات جلوبندي، تأييد كار شناس، دريافت برچسب معاينه فني. براي معاينه فني كجا برويم؟ نام مركز و نشاني بيهقي - ميدان آرژانتين، پارك سوار بيهقي، ضلع شمال شرقي پارك سوار الغدير - يافت آباد، بلوارالغدير، روبه روي بيمارستان شهـداي يافت آباد نيايش - بزرگراه همت، بلوار اشرفي اصفهاني، بعد از بزرگراه نيايش، خيابان يكم چمران - خيابان شهيدرجايي، بالاتر از پل شهيد آويني، خيابان معاينه فني خودرو خاوران - جاده خاوران، بزرگراه امام رضا(ع)، كيلومتر 12، مقابل مركز تعويض پلاك امام رضا(ع) - سه راه افسريه، بزرگراه امام رضا(ع)، يك كيلومتر بعد از سه راه سيمان ايرتويا - خيابان دماوند، بعد از سه راه تهرانپارس، روبه روي بيمه ايران سراج - ميدان رسالت، خيابان فـرجام، خيابان سراج، جنب پمپ گاز شكوفه بزرگراه آزادگان، ضلع شمالي ميدان جهاد، خيابان نور، خيابان شكوفه آبشناسان - تقاطع بزرگراه ايرانپارس و بلوار شاهين شمالي دماوند - بعد از سه راه تهرانپارس، بعد از ساختمان ايرتويا، روبه روي بيمه ايران ابوذر - جاده قديم كرج، كيلومتر13، نرسيده به چهارراه ايران خودرو ايران خودرو - كيلومتر 20جاده قديم تهران- كرج

سلامت نیوز: خیلی از زنان و مردان به دلیل چربی صورت دارای منافذ باز و بزرگ هستند و از زیبایی صورتشان کاسته شده است. این موضوع را می توان با روش های طبیعی در خانه و با کمی صبر و حوصله به تدریج درمان کرد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم آنلاین ، منافذ پوستی در سراسر بدن وجود دارند و یک مسئله بسیار طبیعی هستند، اما بزرگ شدن و نمایان شدن منافذ پوستی، یک امر غیر طبیعی است و از زیبایی صورت می کاهد. پوست صورت چرب ترین نقطه بدن است و منافذ آن نیز به همین دلیل بیشترین رشد را دارند و بیش از نقاط دیگر بزرگ می شوند و به چشم می آیند. دلایل بروز منافذ باز پوستی: 1. در بعضی از افراد این مسئله به دلیل وجود وراثت است. 2. با افزایش سن، از خاصیت ارتجاعی و انعطاف پذیری پوست کاسته می شود و منافذ به تدریج بزرگ تر می گردند و پوست نمی تواند آن ها را به اندازه اولیه خود بازگرداند، به خصوص اگر در رژیم غذایی تمامی مواد مغذی برای پوست مصرف نشود. 3. افرادی که به مدت زیاد در معرض تابش نور خورشید هستند، منافذ باز بزرگ تری نیز دارند. این افراد حتما باید از ضدآفتاب برای تمام فصول استفاده کنند، حتی فصل زمستان! 4. وقتی پوست دارای جوش های سرسیاه و آکنه است، تمایل دارد تا با بزرگ تر کردن منافذ به دفع گرد و خاک و روغن اضافی بپردازد. درباره جوش های سرسفید نیز به همین شکل است (ماسک برای درمان جوش سرسیاه و سرسفید). پس با تغذیه مناسب جوش زدن را متوقف کنید. لایه برداری علاوه بر شستشوی روزانه صورت، هفته ای دو مرتبه نیز لایه برداری کنید. لایه برداری باعث می شود که سلول های مرده روی سطح پوست کنده شوند و پوست بتواند به طور طبیعی نفس بکشد. این کار را با یک دستمال تمیز انجام دهید. البته لایه برداری با ماسک های خانگی نیز می تواند مفید باشد، اما حتما بعد از لایه برداری، با یک پارچه تمیز به آرامی روی سطح پوست بکشید تا سلول های مرده جدا شوند. بخور دادن یک قابلمه آب را روی شعله به جوش آورید و بعد آن را از روی شعله بردارید و در سطح دیگری قرار دهید. چشمان خود را ببندید و صورت خود را روی بخاری که از قابلمه خارج می شود، بگیرید. این بخور باعث می شود به سرعت گرد و خاک و چربی پوست خارج شود و منافذ بسته شوند. برای اینکه موهایتان آسیب نبیند، یک حوله روی سرتان بیاندازید. می توانید کمی گل ختمی نیز به آب در حال جوش اضافه کنید تا پوستتان نرمی و شفافیت بیشتری پیدا کند. ماسک صورت تعداد زیادی ماسک های کارخانه ای و همچنین ماسک های خانگی برای از بین بردن منافذ باز پوست وجود دارند که استفاده از آن ها بعد از بخور دادن به پوست، یکی از بهترین روش های درمان منافذ باز است. اگر وقت کافی هم ندارید، لااقل یک بار در هفته این کار را انجام دهید تا نتیجه مثبت بگیرید. شستشوی صورت شستشوی منظم روزانه، باعث می شود منافذ باز پوست، کوچک تر شوند. زیرا این منافذ برای این به وجود آمده اند که آلودگی و چربی سطح پوست را بیرون برانند و وقتی شستشو صورت می گیرد دیگر نیازی نیست که منافذ این کار را انجام دهند. به صورت خود آب بزنید و بعد با سرانگشتان، صورت را کمی ماساژ دهید تا آلودگی ها خارج شوند. سپس صورت خود را با آب بشویید و با یک حوله تمیز خشک کنید. مرطوب کننده گاهی اوقات به دلیل خشکی پوست و یا خشک بودن آب و هوا به خصوص در شب، منافذ باز روی پوست بزرگ تر می شوند. در این صورت با استفاده از یک مرطوب کننده ساده پوست، می توان رطوبت کافی برای پوست را تامین کرد و از رشد منافذ جلوگیری نمود. هر شب بعد از شستشوی صورت، مقداری کرم مرطوب کننده به روی پوست بمالید. چند مرتبه در هفته از ماسک های مرطوب کننده خانگی نیز می توان استفاده کرد و پوست را آبرسانی نمود تا خشک نشود.

سلامت نیوز: حادثه فروریختن مجتمع تجاری پلاسکو می تواند درس عبرتی برای کارگران و افرادی باشند که دنبال هیچ نوع بیمه ای نمی روند و یا خودشان تمایل به بیمه شدن ندارند یا کارفرمایان آنها را بیمه نمی کنند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،براساس قانون و مقررات تامین اجتماعی هر کارگری که برای کارفرمایی کار می کند و از او حقوق یا دستمزد (نقدی یا غیرنقدی) دریافت می کند، اگر مشمول سایر قوانین بیمه ای کشور نباشد، مشمول قانون تامین اجتماعی است و از زمانی که تحت پوشش قرار گیرد بیمه شده محسوب می شود. بنابر این بیمه شده به کسی اطلاق می شود که مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. ** حقوق بیمه شدگان اما حقوق بیمه شدگان ناشی از تکالیف و تعهداتی است که بر پایه قانون و مقررات تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است برخی از این حقوق به شرح زیر است، هرکارگری (که مشمول قانون تامین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرد و می تواند از سازمان تامین اجتماعی احقاق این حق را در چارچوب اختیارات قانونی سازمان درخواست کند. همچنین بیمه شدگان حق دارند به قوانین و مقررات و دستورالعمل هایی که حقوق و تکالیف آنان را نسبت به سازمان تامین احتماعی بیان می کند دسترسی داشته باشند دراین زمینه سازمان تامین اجتماعی باید ضمن ارائه اطلاعات مناسب ابهامات موجود درآنها را نیز برطرف کند. بیمه شدگان حق دارند در ازای ایام اشتغال و پرداخت حق بیمه از مزایای مقرر در قانون (تعهدات سازمان ) مانند بیمه حوادث، بیماری ها، بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت برخوردار شوند. بنابراین سازمان مکلف است با تشکیل پرونده انفرادی برای هریک از بیمه شدگان در گردآوری و نگهداری سوابق آنان تلاش لازم را به عمل آورد. باید توجه داشت که داشتن سوابق بیمه ای و بیمه پردازی به عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی است که هر فرد پس از هر مدتی که که در یک کارگاه تولیدی یا واحدهایی فعالیت داشته باشد پس از پایان فعالیت کاریش، می تواند از خدمات بازنشستگی بهره مند شوند. ** آشنا نبودن با خدمات بیمه ای اما این روزها بسیاری از مردم آشنایی چندانی با خدمات بیمه ای در کشور ندارند و پس از فعالیت در یک محیط کاری، هیچ تلاشی برای بیمه شدن نمی کنند و این شاید بخاطر آگاهی نداشتن از وضعیت بیمه و خدماتی که در آینده صندوق های بیمه ای به آنان ارائه می دهند، است. براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، مبلغ حق بیمه ٣٠ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده است که ٢٣درصد آن سهم کارفرما و ٧ درصد سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه خواهد بود. ** زنگ خطر حادثه پلاسکو حادثه پلاسکو زنگ خطری برای همه کسانی است که از هیچ بیمه ای استفاده نمی کنند و این حادثه به همه تلنگری زد که به فکر بیمه پردازی باشند چرا که پس از وقوع هر حادثه ای، نمی توانند خدمات بیمه ای دریافت کنند. محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: آمار ثبت شده کارگران در پلاسکو ٦١٣ کارگر بود و سیستم بازرسی سازمان تامین اجتماعی ٧٥٠ اسم را برای ما فهرست کرده بود و این نشان می دهد ١٢٠ نفر در پلاسکو مشغول به کار بودند اما بیمه نداشتند و سیستم بازرسی ما آنها را شناسایی کرده است. این فقط بخش کوچکی از کارگرانی است که در کارگاه های مختلف در کشور فعالیت دارند اما هیچ بیمه ای ندارند و فکر فردا را نمی کنند که اگر خدایی نکرده اتفاقی همچون پلاسکو برای آنها بیفتند چه باید کرد؟ زدا درباره شمار کارگران پلاسکو نیز می گوید: تعداد کارگرانی که از مرکز اطلاعات سازمان تامین اجتماعی دریافت کردیم حدود 750 نفر بود که البته باید گفت این افراد در 560 کارگاه فعالیت می کردند اما تیغه هایی در این کارگاه ها کشیده شده بود و تعداد کارگاه های کددار ثبت شده در تامین اجتماعی عدد یک هزار و 200 نفر را نشان می دهد بنابراین می توان گفت 750 کارگر و یک هزار و 200 کارفرما در ساختمان پلاسکو مشغول به کار بوده اند و آمار رسمی عدد 2 هزار نفر را نشان می دهد. براساس آمارها، اکنون 42 میلیون نفر در سازمان تامین اجتماعی بیمه شده هستند که 13 میلیون نفر از آنها به عنوان بیمه شده اصلی هستند، همچنین چند میلیون نفر نیز از خدمات بیمه های سلامت و روستایی بیمه بهره مند هستند، اما این آمار نمی تواند جوابگوی حوادثی همچون فروریختن پلاسکو باشد و کارگران باید به فکر بیمه پردازی باشند. از همه این موضوعات که بگذریم زمانی که افراد شاغل در هر کارگاهی بیمه باشند و در صورتی که برای آنها اتفاقی رخ دهد می توانند از مزایایی همچون بیمه بیکاری و یا مستمری بهره مند شوند، اما کسانی که هیچ بیمه ای ندارند، چه باید بکنند؟ ** تلنگر به کارفرمایان و کارگران این تلنگری هم به کارفرمایان و هم به خود کارگران است تا به محض فعالیت در کارگاهی و یا واحد تولیدی برای بیمه شدن اقدام کنند، اگرچه براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، هر کارگری که در یک کارگاهی شروع به فعالیت کند از همان روز اول بیمه آن باید پرداخت شود و اگر این اقدام صورت نگیرد می توان آن را پیگیری کرد. سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز درباره اقداماتی که برای حادثه دیدگان پلاسکو رخ داده است اعلام کرد: تامین اجتماعی هیچ خدمتی به کارگران بیمه نشده نمی دهد، پس باید به فکر فرهنگ سازی برای بیمه پردازی باشیم. وی ادامه داد: تعداد زیادی از کارگران کارگاه های تولیدی و کسبه های پلاسکو بیمه نبوده اند و نمی توانند از خدمات بیمه ای بهره مند شوند اما باید رسانه ها به یاری ما بیایند تا فرهنگ سازی درباره استفاده از بیمه در کشور صورت گیرد. ** مشکل اساسی اما مشکلی اساسی که در کشور وجود دارد این است که بسیاری از کارفرمایان فقط به مدت چند ماه کارگران را مشغول به کار می کنند و قراردادهای ماهانه و یا سه ماهه با آنها منعقد می کنند که این موضوع باید از نظر قانونی به صورت ویژه بررسی شود. داشتن بیمه تامین اجتماعی دارای مزایای بسیاری است اما متاسفانه این روزها بسیاری از کارفرمایان هیچ اقدامی برای بیمه پردازی کارگران انجام نمی دهند و همین موضوع باعث شده که بسیاری از کارگران بدون اطلاع از خدمات بیمه ای، بدون بیمه مشغول به کار می شوند و نتیجه آن می شود که امروز تعداد 120 نفر از کارگران پلاسکو بدون هیچ بیمه ای از هیچ خدمتی از تامین اجتماعی بهره مند نمی شوند. البته ناگفته نماند باید گسترش خدمات بیمه ای در کشور به شیوه ای باشد که با اشتغال هر فرد از روز اول کارفرما برای او بیمه واریز کند تا فرداها دچار مشکلات جدی نشود. سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز اعلام کرد، در مجموع یک هزار و ٢٠٠ واحد در این مجتمع تجاری وجود داشت که براساس آمارها ٥٦٠ واحد ، فعال بود که در زمان حاضر این شمار واحد به طور کامل تخریب شده است. نوربخش افزود: متاسفانه یک هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان خسارت به این واحدها وارد شده است و سه هزار تن از کارگران نیز بیکار شدند. وی خاطرنشان کرد: به همین منظور از این ماه بیمه بیکاری کارگران بیکار شده و مستمری خانواده های بازماندگان این حادثه برقرار می شود. وی اضافه کرد: همچنین برای جذب کارگران بیکار شده به کارگاههای تولیدی و کارفرمایانی که این افراد را جذب بازار کار کنند، تسهیلاتی با سود 6 درصد داده می شود تا هم زمینه اشتغال این افراد برقرار شود و هم کمکی به رونق اقتصادی کشور شود. ساختمان پلاسکو، واقع در خیابان جمهوری - تقاطع چهارراه استانبول، حدود ساعت 8 صبح پنجشنبه دچار حریق شد و درساعت 30/11 دقیقه به علت شدت آتش فرو ریخت. از زمان ریزش ساختمان پلاسکو تاکنون عملیات آواربرداری با کمک تمام تجهیزات و نیروهای امدادی به طور شبانه روزی ادامه دارد.

سلامت نیوز:وزارت کشاورزی ایالات متحده توصیه به مصرف 5 تا 9 وعده از انواع میوه ها و سبزیجات در روز کرده است. با این حال این تنها چیزی نیست که باید رعایت کنید بلکه شما نیاز به مصرف میوه ها و سبزیجات در رنگ های متنوع و مختلف دارید. به گزارش سلامت نیوز به نقل از آوای سلامت ،مصرف رنگین کمانی از میوه ها می تواند به شما این اطمینان را بدهد که مواد مغذی مختلف برای حفظ سلامت را به طور کامل در طول روز دریافت کرده اید: میوه های قرمز، آبی و بنفش: میوه جات و سبزی هایی با این طیف های رنگی معمولا حاوی آنتوسیانین ها هستند. میوه های قرمز رنگ اغلب لیکوپن هم دارند. آنتوسیانین ها دارای خواص آنتی اکسیدانی برای کمک به جلوگیری از آسیب های سلولی هستند. آسیب های سلولی ناشی از رادیکال های آزاد خود منجر به بروز بیماری های قلبی، سکته مغزی، سرطان، دژنراسیون ماکولا و مشکلات حافظه می شوند. لیکوپن نیز منجر به کاهش خطر ابتلا به سرطان و بیماری های قلبی می شود. میوه ها و سبزیجات قرمز، آبی و بنفش اغلب حاوی ویتامین ها و مواد معدنی ضروری مانند پتاسیم، ویتامین آ، ویتامین ث و فولات نیز هستند. ترکیبات موجود در این میوه ها منجر به افزیش سیستم ایمنی بدن و کاهش خطر ابتلا به عفونت های دستگاه ادراری می شود. میوه های سفید رنگ: این میوه ها و سبزیجات ترکیبات پلی فنلی با خواص آنتی اکسیدانی دارند که ممکن است منجر به کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و سرطان شوند. برخی از مواد غذایی سفید رنگ مانند سیر، حاوی آلیسین هستند که منجر به کاهش خطر ابتلا به فشار خون بالا، کلسترول بالا، سرطان و بیماری های قلبی می شوند. این غذاها منبع خوبی از پتاسیم، ویتامین ث، فولات، نیاسین و ریبوفلاوین هستند. مطالعه ای که در نوامبر سال 2011 میلادی در مجله آمریکایی سکته مغزی به چاپ رسید، نشان داد مصرف میوه ها و سبزیجات سفید رنگ خطر ابتلا به سکته مغزی را نیز کاهش می دهد. میوه های نارنجی و زرد: ترکیبات موجود در این میوه ها، کاروتنوئیدها هستند که به بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی، مشکلات بینایی و سرطان کمک می کنند. مصرف این طیف از میوه ها و سبزیجات همچنین کارکرد مغز را افزایش داده و خطر ابتلا به بیماری های عصبی مثل پارکینسون و آلزایمر را کاهش می دهد. میوه های سبز: کلروفیل، ماده ای است که منجر به ایجاد رنگ سبز در برخی میوه ها و سبزیجات می شود. این طیف های غذایی حاوی ایندول هستند که منجر به کاهش خطر ابتلا به سرطان، می شود. لوتئین موجود در این میوه ها و سبزیجات نیز از بروز مشکلات بینایی جلوگیری می کند. دیگر مواد مغذی موجود در این میوه های سبز رنگ، ویتامین آ، ویتامین کا، ویتامین ث و فولات است. منبع:healthyeating

سلامت نیوز: روانشناسان بر مبنای تحقیقات شان چند روش برای تشخیص افراد دروغگو ارایه داده اند که بد نیست آنها را بدانیم. در این مقاله ویژگی افراد دروغگو را بررسی می کنیم. به گزارش سلامت نیوز به نقل از زندگی آنلاین، در یک دنیای کامل و بی نقص، مسلما کسی دروغ نمی گوید اما از آنجایی که در چنین دنیایی زندگی نمی کنیم پس به کمی کمک نیاز داریم. جرم شناسان و پلیس ها که با قانون سرو کار دارند در تشخیص دادن دروغگوها تا حد زیادی تخصص پیدا کرده اند اما بقیه افراد جامعه نتوانسته اند حسگرهای تشخیصی شان را تا حد مطلوبی تقویت کنند. اما فرقی نمی کند که چه شغل و حرفه ای داشته باشیم و نوع زندگی مان چگونه باشد. در هر حال شناختن یک دروغگو می تواند فایده بسیاری داشته باشد. در واقع با شناخت ویژگی های زیر می توان فهمید سخنی دروغ است یا خیر: 1- جزئیات حساس را نمی گوید یک دروغگو بسیاری از جزئیات را که معمولا افراد راستگو هنگام بیان مطلبی برای جذاب کردن صحبت شان استفاده می کنند از قلم می اندازد. زیرا در ذهن نگهداشتن جزئیات ساختگی تلاش زیادی لازم است. بنابراین او کاری به جزئیات ندارد. مثلا یک فرد راستگو ممکن است موقع گفتن داستانش حتی از صدای موسیقی که شنیده بود سخن به میان آورد اما دروغگو تا آنجایی که می تواند جزئیات را حذف می کند. با این کار هنگام بازگویی آن سخنان دروغ دچار مشکل نخواهد شد. 2- دروغگوها پیوسته مدعی اند که کم حافظه اند راستگوها با به یاد آوردن موضوع و شرایط مورد گفتگو چندان مشکلی ندارند. اما دروغگوها چون خودشان ماجرا را ساخته اند و گاهی در حین گفتگو آن را تکمیل می کنند مدام بهانه می آورند که حافظه شان ضعیف است. اما حقیقت این است که آنها فقط دروغ هایی را که خودشان ساخته اند، فراموش می کنند. 3- در حین صحبت کردن اشتباهات شان را تصحیح می کنند یک فرد دروغگو از آنجایی که در حال ساختن دروغ هستند مدام خطاهایشان را تصحیح می کنند. مثلا " اسمش لیلی بود نه لیزا یا شایدم لیندا. " اگر بارها متوجه این نوع تصحیح کردن ها در صحبت های کسی شدید، بهتر است به گفته هایش شک کنید زیرا به احتمال قوی دارد دروغ می گوید. 4- مختصر و مبهم صحبت می کند سخنان طولانی و واضح کمتر دروغ هستند. اما اگر فردی درمورد موضوعی بسیار کوتاه و مختصر و در عین حال مبهم صحبت کرد به احتمال زیاد دارد دروغ می گوید. 5- سخنانش پر از تناقض است اگر صحبت های فردی را به خوبی متوجه شدید و ضد و نقیض نبود، او راست می گوید اما اگر حرف هایش بی سر و ته آمد و روابط موجود در آن چندان با یکدیگر جور در نمی آمد پس شما با داستانی پر از دروغ سر و کار دارید. 6- به نظر بسیار اندیشناک می آید اگر به نظرتان آمد که گوینده در سخنانش نامطمئن است و یا بدتر از همه تلاش می کند رخدادها را کنار هم بچیند یعنی اینکه او در حال دروغگویی است. البته دروغگوها بیشتر با بازگویی گفته هایشان مشکل دارند و نکاتی را فراموش می کنند. اما اگر از بیان ماجرای ساختگی شان چندان نگذشته باشد و برایشان مهم هم بوده باشد به نظر نمی رسد موقع بیان هر جمله از آن رویداد عرق شان در بیاید. 7- عصبی، هیجان زده و بی قرار است برای یک دروغگو خیلی سخت است که بتواند در عین حال که دروغ می سازد و به زبان می آورد حداقل کمی نگران به نظر نیاید. اما یک فرد راستگو هنگام صحبت، آرام است. البته ممکن است شاد نباشد ولی حداقل آشفته نیست و احساس نمی کنید در حال تعریف یک ماجرای دردناک و نگران کننده است. 8- در گفته هایشان کمتر شکایت می کنند و یا اظهارنظرهای منفی دارند این مساله به نظرغیرمنطقی می رسد، اما وقتی فرد دروغگو سعی دارد اثر خوبی روی مخاطبش بگذارد معنا پیدا می کند. او سعی می کند از جملات مثبت استفاده کند. این افراد خیلی دوست دارند روی اطرافیان شان اثر مثبت بگذارند تا بتوانند واکنش های منفی خودشان را در زمان دروغگویی از چشم ها پنهان سازند. بنابراین ممکن است شما آنها را دوست داشته باشید و حرف هایشان را نیز باور کنید. 9- سرعت بیان سخنان شان غیر طبیعی است سرعت بیان صحبت های یک راستگو منطقی و عادی است. اما این سرعت در مورد دروغگو ها گاهی کمی آهسته تر می شود. آنها می خواهند برای داستان سرایی وقت داشته باشند، در گفته هایشان اشتباه نکنند و اثربخش حرف بزنند. البته اگر دروغ شان را از قبل آماده کرده باشند و به طور کلی در دروغگویی ماهر باشند، این بار بسیار تند صحبت می کنند تا شما را گیج کنند. مانند برخی از فروشندگان که قصد فروش جنسی نامرغوب به شما را دارند. با شناخت ویژگی های فوق و دقت در رفتار و گفتار دیگران می توانید تا حد بسیار زیادی افراد متقلب و فریبکار را بشناسید.

  1 2 3   
تبلیغات