بیمارستان دکتر خدادوست

چشم پزشکی

آدرس:
شیراز، خیابان شهید مطهری (زرگری)، تقاطع ستارخان
تلفن:
36277593,36277070
وب سایت:
پست الکترونیک:
توضیحات:
لیست پزشکان شاغل در این مرکز درمانی

متخصص بیهوشی

متخصص چشم، فوق تخصص شبکیه

متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه

متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه

متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه

متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه

متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه

متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه


نرم افزار موبايل طبيبان