بیمارستان 576 ارتش

عمومی

آدرس:
شیراز، خیابان میدان آزادی، چهارراه باغ تخت
تلفن:
32283300
وب سایت:
پست الکترونیک:
توضیحات:
وابسته به ارتش
لیست پزشکان شاغل در این مرکز درمانی

متخصص ارتوپدی

متخصص جراحی

متخصص عفونی

متخصص ارتوپدی


نرم افزار موبايل طبيبان