بیمارستان نمازی

عمومی

آدرس:
شیراز، میدان نمازی
تلفن:
36474333,36474334,36474335-61
وب سایت:
پست الکترونیک:
توضیحات:
لیست پزشکان شاغل در این مرکز درمانی

متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی زانو

متخصص ارتوپدی، فلوشیپ تروما،فلوشیپ آرتروپلاستی،فلوشیپ ارتوپدی کودکان

متخصص ارتوپدی، فلوشیب جراحی شانه

متخصص بیهوشی، فلوشیب بیهوشی قلب

متخصص بیهوشی

متخصص بیهوشی، فلوشیب بیهوشی آی سی یو

متخصص بیهوشی، فلوشیب بیهوشی قلب

متخصص بیهوشی، فلوشیب بیهوشی آی سی یو

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص داخلی، فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

متخصص داخلی، فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان

فوق تخصص گوارش و کبد

فوق تخصص پیوند کلیه و کبد

متخصص جراحی، فلوشیب کولورکتال (روده)

متخصص جراحی

فوق تخصص پیوند کلیه و کبد

متخصص کودکان، فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان

متخصص ارتوپدی

متخصص اعصاب و روان

متخصص پوست و مو


نرم افزار موبايل طبيبان