تصویربرداری بیمارستان نمازی

آدرس:
شیراز، میدان نمازی
تلفن:
36474333,36474334,36474335-61
وب سایت:
پست الکترونیک:
توضیحات:
سي تي اسكن، ام آر آي

نرم افزار موبايل طبيبان