درمانگاه شهید مطهری

آدرس:
شیراز، میدان نمازی
تلفن:
36121000
وب سایت:
پست الکترونیک:
توضیحات:
درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی
لیست پزشکان شاغل در این مرکز درمانی

متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی نوزادان و کودکان

متخصص ارتوپدی

متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی ستون فقرات

متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی زانو

متخصص ارتوپدی، فلوشیپ تروما،فلوشیپ آرتروپلاستی،فلوشیپ ارتوپدی کودکان

متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی ستون فقرات

متخصص ارتوپدی، فلوشیب جراحی شانه

متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی دست و اعصاب محیطی

متخصص ارتوپدی

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص داخلی، فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

متخصص داخلی، فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

متخصص داخلی، فوق تخصص نفرولوژی

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

فوق تخصص خون و سرطان شناسی

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

متخصص اورولوژی، فلوشیب یوروآنکولوژی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

متخصص چشم، فوق تخصص شبکیه

متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه

متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه

متخصص چشم، فوق تخصص گلوکم

متخصص چشم، فوق تخصص شبکیه

متخصص چشم، فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان

متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه

متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب

متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب

متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب

متخصص جراحی، فلوشیب اندویورولوژی و لاپاراسکپی

متخصص جراحی، فلوشیب تروما

متخصص جراحی، فلوشیب کولورکتال (روده)

فوق تخصص پیوند کلیه و کبد

متخصص داخلی، فوق تخصص شبکیه

متخصص کودکان، فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان

متخصص جراحی مغز و اعصاب

متخصص جراحی مغز و اعصاب

متخصص جراحی، فلوشیب جراحی قفسه سینه

متخصص جراحی مغز و اعصاب، فلوشیب جراحی ستون فقرات

متخصص گوش و حلق وبینی

متخصص گوش و حلق وبینی

متخصص گوش و حلق وبینی

متخصص پزشکی اجتماعی

متخصص ارتوپدی

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

فوق تخصص عفونی

فوق تخصص رماتولوژی و مفاصل

فوق تخصص رماتولوژی و مفاصل

متخصص اورولوژی، فلوشیب اندویورولوژی و لاپاراسکپی

متخصص اورولوژی، فلوشیب یوروآنکولوژی

متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

فوق تخصص قلب و عروق

متخصص پزشکی اجتماعی

متخصص داخلی، فوق تخصص نفرولوژی

متخصص ارتوپدی، فلوشیب جراحی ستون فقرات

متخصص جراحی مغز و اعصاب

متخصص گوش و حلق وبینی

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

متخصص داخلی، فوق تخصص نفرولوژی

متخصص داخلی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی

متخصص داخلی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی

فوق تخصص رماتولوژی و مفاصل

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان


نرم افزار موبايل طبيبان