درمانگاه شهید فقیهی

آدرس:
شیراز، خیابان کریم خان زند
تلفن:
32351087,32351088,32351089-99
وب سایت:
پست الکترونیک:
توضیحات:
لیست پزشکان شاغل در این مرکز درمانی

متخصص زنان و زایمان

متخصص داخلی، فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

متخصص داخلی، فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

متخصص کودکان، فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان

فوق تخصص خون و سرطان شناسی

فوق تخصص خون و سرطان شناسی

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

متخصص اورولوژی، فلوشیب یوروآنکولوژی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو

متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب

متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب

متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب

متخصص جراحی، فلوشیب اندویورولوژی و لاپاراسکپی

متخصص داخلی، فوق تخصص قلب و عروق

متخصص داخلی، فوق تخصص قلب و عروق

متخصص جراحی، فلوشیب جراحی قفسه سینه

متخصص مغز و اعصاب

متخصص اعصاب و روان

متخصص پوست و مو

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص داخلی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی

متخصص داخلی، فلوشیب اکوکاردیوگرافی

متخصص قلب وعروق، فوق تخصص کاردیولوژی تهاجمی

فلوشیب الکتروفیزیولوژی

فلوشیب الکتروفیزیولوژی

فوق تخصص عفونی

فوق تخصص عفونی

فوق تخصص عفونی

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم

فوق تخصص رماتولوژی و مفاصل

فوق تخصص رماتولوژی و مفاصل

متخصص مغز و اعصاب

متخصص مغز و اعصاب

متخصص داخلی

فوق تخصص گوارش و کبد

فوق تخصص قلب و عروق

متخصص کودکان، فوق تخصص رماتولوژی و مفاصل

متخصص اورولوژی

متخصص اورولوژی

متخصص اورولوژی، فلوشیب اندویورولوژی و لاپاراسکپی

متخصص اورولوژی

متخصص اورولوژی، فلوشیب یوروآنکولوژی

متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب

متخصص جراحی

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

فوق تخصص قلب و عروق

متخصص جراحی، فلوشیب کولورکتال (روده)

متخصص داخلی، فوق تخصص نفرولوژی

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص داخلی، فوق تخصص نفرولوژی

متخصص داخلی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی


نرم افزار موبايل طبيبان